Procesul de recenzare

Procesul de recenzare

 

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice se desfăşoară respectând sistemul internațional peer review, după următoarea procedură:

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care să conţină manuscrisul şi ilustraţia în conformitate cu normele de redactare.

-Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică.

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil.

– Referenţii vor fi specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului.

– La cererea referentului acesta poate rămâne anonim față de autorul lucrării recenzate.

– Referenții trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la identitatea autorului și conținutul materialului recenzat.

– Comentariile referenților trebuie să fie obiective și constructive, fără a fi ostile sau peiorative.

-Evaluarea va dura cel mult o lună şi în referatele întocmite se va ţine cont de următoarele criterii:

  • respectarea normelor de publicare și a structurii articolului;
  • încadrarea tematică a articolelor în profilul revistei;
  • noutate şi originalitate;
  • claritatea, concizia și acuratețea textului articolului;
  • lipsa erorilor, conceptelor greșite și a ambiguităților;
  • rezultatele obţinute şi impactul lor în plan ştiinţific.

-Evaluarea referenților trebuie să includă la final una din următoarele recomandări pentru articolul analizat:

  • acceptarea articolului în forma predată;
  • acceptarea cu condiția modificărilor menționate în referate;
  • respingerea articolului.

-In situații în care referatele sunt opuse ca recomandare, editorul poate solicita un alt referat de la un al treilea referent.

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.

 

– Autorii vor primi una sau mai multe corecturi, de la caz la caz, în format pdf, pe care vor vedea evidențiate eventuale observații și solicitări. Răspunsul lor se va face prin trimiterea către editor a unui document separat, în care vor indica pagina, paragraful, rândul, precum și tipul de modificare dorită.