PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Pinacoteca municipală este cel mai frumos proiect cultural în care Primăria Capitalei, din cele mai timpuri vremuri, a investit. Este un proiect născut (1933) prin strădania primarului Dem I. Dobrescu pentru alcătuirea unui spațiu muzeal unde cetățenii capitalei să vină și să se familiarizeze cu valorile artei românești. Pinacoteca a devenit cu timpul cel mai important depozitar de valori artistice ce au mers la pas cu timpul, acoperind aproape toată evoluția artei românești pe durata unui secol. Este o colecție de artă care nu se oprește la o anumită perioadă, ea cuprinde artă modernă, dar și artă contemporană, fapt ce o face unică în peisajul cultural bucureștean. Deasemenea, nu se oprește la pictură, ea deține minuate piese de sculptură și de desen sau grafică.

Un proiect ce momentan dezvăluie publicului, prin expozițiile tematice mici bucăți din patrimoniul său, pentru că nu are un spațiu mare de desfășurare. Prin fiecare expoziție pe care o prezintă, încearcă să atingă teme de actualitate, susținându-se mereu pe patrimoniul său foarte bogat.

Pinacoteca are o colecție de aproximativ 55oo de piese ce se poate dezvolta doar prin suținere, grijă și atenție. Este un patrimoniu ce așteaptă o casă și cercetători dornici pentru a descoperi noi profunzimi ascunse.

Pănă va ajunge să atingă noi orizonturi, Pinacoteca oferă publicului, ceea ce a devenit deja o tradiție anuală: expoziția ce se deschide în jurul zilelor Bucureștiului (septembrie). În egală măsură, încercăm să acompaniem fiecare expoziție cu un catalog tematic, dar lucrăm și la cataloage repertoriate ale colecției pentru a nu văduvi publicul.