Expoziție tematică la Palatul Suțu: „Țările Române. Peisaje în gravura Europeană de secol XIX”

Începând din 8 iunie 2022

 

Țările Române. Peisaje în gravura Europeană de secol XIX

Expoziția Țările Române: Peisaje în gravura europeană de secol XIX urmărește să introducă vizitatorul în universul românesc din secolul al XIX-lea, de la principalele obiective istorice care au captat atenția la scenele naturalistice constituite în jurul munților, văilor, râurilor, pădurilor cu prezențe umane sau animalice care conferă dramatism compoziției. În centrul acestei expoziții, se va afla peisajul în gravură. Acest gen artist se dezvoltă în secolul al XIX-lea și i se atribuie mai multe roluri, în contexte diferite. Astfel, putem vorbi de folosirea peisajelor din gravură ca ilustrație în literatura artistică (clasice) sau științifică (naturalistice), de alcătuirea unor albume cu peisaje care să fie prezentate ca dovezi ale treceri călătorilor prin diferite zone (sau de trasformarea acestor albume în daruri exclusiviste), de expunerea individuală a acestor lucrări.

Peisajul în gravură se racordează la realitățile pe care le moștenește din peisagistica picturală. Până în secolul al XVIII-lea s-a centrat în jurul redării unor peisaje idealizate care să trimită privitorul către o lume ideală, simplă, inspirată din descrierile poeților din Antichitate, apoi trecută prin filtrul artiștilor renascentiști care au reușit să confere peisajului armonie, echilibru și o înfățișare atemporală și al celor francezi care au ridicat peisajul la un statut superior, înzestrându-l cu capacitatea de a transmite emoții privitorului. De abia în secol al XIX-lea, peisajul își schimbă direcția, artiști aprofundând redarea după natură și, în ultimă fază, abandonând idealizarea peisajelor clasice în favoarea celor naturaliste. În acest context se regăsesc și gravurile din Colecția de Tipărituri și Imprimate a Muzeului Municipiului București care conține foarte multe exemple de gravuri originale, colorate sau în forma inițială a printului.

Expoziția propusă se va axa pe expunerea a circa 50 de lucrări care înfățișează locuri din Țările Române surprinse de gravori străini. Astfel au fost surprinse elemente de arhitectură urbană sau rurală plasate în cadre naturale specifice spațiului carpatic. Peisajele surprinse au avut ca scop alcătuirea de albume de popularizare, cu caracter geografic, care au surprins atmosfera așezărilor, portul și activitățile locuitorilor, obiectivele geografice și istorice de interes.

Expoziția propune valorificarea patrimoniul din Colecția de Tipărituri și Imprimate a Muzeului Municipiului București și se adresează mai multor tipuri de vizitatori, însă categiile particulare avute în vedere sunt reprezentate de specialiști din domeniu și de copii care studiează istoria, scopul fiind familiarizarea cu peisajele din spațiul românesc.

Dr. Nicoleta Bădilă, muzeograf,
Biroul Istorie Modernă și Contemporană, Secția Istorie