PE URMELE TRECUTULUI. COLECŢIA „MARIA ŞI DR. GEORGE SEVEREANU”

Începând cu luna noiembrie 2017 publicul bucureştean poate admira după mai bine de 25 de ani colecţia „Maria şi dr. George Severeanu”. Închisă la începutul anilor ’90, din cauza stării de conservare precare, casa doctorului Severeanu a fost restaurată şi începând cu anul 2013 a găzduit mai multe expoziţii tematice cu patrimoniu arheologic şi numismatic.

În definirea structurii tematice a noului proiect expoziţional am încercat să asociem componenta memorială a casei care oglindeşte imaginea cotidiană a colecţionarului George Severeanu (accentuată în special în camera care a adăpostit biroul de lucru al doctorului unde sunt expuse elemente originale de mobilier, confecţionate special la comanda sa, volume din biblioteca personală precum şi obiecte de patrimoniu, organizate în maniera în care fotografiile contemporane păstrate îl înfăţişează) şi parcursul cronologic istoric al unui muzeu cu patrimoniu specific arheologic şi numismatic. Toate aceste elemente sunt completate de componente interactive moderne create cu scopul unei mai bune înţelegeri a patrimoniului adăpostit de muzeu, de către publicul vizitator.

Pasionat de arheologie şi numismatică deopotrivă, George Severeanu ne-a lăsat moştenire cca. 3000 de obiecte arheologice şi peste 9000 de monede. Aşadar, o altă provocare importantă: raportul dintre cele două categorii de artefacte în economia spaţiului expoziţional. Oare ce şi-ar fi dorit doctorul Severeanu ca publicul bucureştean să admire? Preocuparea graduală şi în mod clar variabilă reflectată atât de obiectele achiziţionate, dar şi în publicaţiile de specialitate din diferitele perioade ale vieţii sale, ne-au oferit un răspuns relativ în această direcţie. Rezolvarea acestei chestiuni a stat în îmbinarea celor două categorii de obiecte care sunt expuse cronologic şi tipologic. Cu ajutorul textelor de sală publicul vizitator se va putea familiariza cu variate categorii de artefacte istorice şi informaţiile asociate acestora, mai cu seamă că în prezent nu avem alt muzeu sau colecţie publică bucureşteană care să expună astfel de tipuri de obiecte. Mărturiile numismatice sunt integrate în funcţie de datare, zone de provenienţă, tipologie etc., cu accent pe tezaurele monetare adunate de colecţionar aşa încât în armonie cu informaţiile istorice asociate să sugereze o istorie a circulaţiei monetare.

Proiectul expozițional reprezintă un demers menit să valorifice impresionanta colecţie a doctorului George Severeanu şi să ne familiarizeze cu universul colecţiilor şi al colecţionarilor de la începutul secolului al XX-lea.

Dr. Dan Pîrvulescu