Patrimoniu pentru societate

Patrimoniu pentru societate

Asociația Da’DeCe împreună cu Muzeul Municipiului București derulează un nou proiect care vizează valorificarea patrimoniului muzeului în mod creativ și interactiv, prin dezvoltarea unor kituri pedagogice utile învățătorilor în cadrul disciplinelor asociate ariei tematice ”Om și societate”. De asemenea, kiturile pot fi folosite independent de către familii și copii, atât acasă, cât și pentru a explora patrimoniul muzeului în cadrul unor vizite interactive. Proiectul urmărește susținerea învățării în domeniile istorie și geografie, înțelegerea de către copii a transformărilor din societatea contemporană și a factorilor care le determină, dezvoltarea gândirii și atitudinii civice a copiilor, precum și mai buna cunoaștere a patrimoniului și înțelegerea nevoilor specifice de protejare.

Kiturile se vor realiza de către echipe interdisciplinare, formate din muzeografi și istorici, educatori culturali, învățători. În procesul de co-creare al kiturilor vor fi implicați și copii. Kiturile, conținând fișe de prezentare a patrimoniului, fișe de lucru și un traseu de explorare a unui muzeu, vor fi accesibile atât în format fizic (la muzeu și la școală), cât și digital.

Muzeul este prin excelență un spațiu al educației copiilor oferind posibilități nelimitate de a le stimula curiozitatea, pretexte de reflecție asupra anumitor teme de interes pentru formarea lor, stimuli pentru dezvoltarea gândirii critice, povești variate care îi ajută să înțeleagă contexte complexe. Nu numai vizita la muzeu poate oferi aceste beneficii. Patrimoniul muzeului poate fi adus în clasă, integrat în cadrul lecțiilor din cele mai diverse.

Avându-se în vedere aceste lucru, Asociația Da’DeCe, împreună cu Muzeului Municipiului București, a dezvoltat o serie de kituri educaționale care pot fi folosite la clasă de către învățători, în cadrul orelor de Istorie sau Educație civică. Aceste kituri conțin planuri de lecție, fișe de patrimoniu propunând jocuri și activități, precum și fișe de obiect care spun în mod interactiv povestea unor obiecte unice din colecțiile Muzeului Severeanu, a Muzeului Vârstelor și a Palatului Suțu.

Pentru a utiliza aceste kituri la clasă, le puteți explora și descărca aici.

Pentru a descărca traseele de explorare a Palatului Suțu, a Muzeului Vârstei (Casa Filipescu-Cesianu) și a Muzeului George Severeanu dați click aici.

Copiii, și nu numai ei, doresc ca vizitele la muzeu să fie cât mai interactive și interesante. Având în minte acest lucru, în cadrul diverselor proiecte ale asociației am pregătit unele trasee de explorare a muzeelor partenere. Înaintea vizitei la un muzeu acestea pot fi descărcate și printate sau păstrate pe telefonul mobil, pentru a fi folosite în muzeu. Astfel vizita în muzeu va fi mult mai interesantă, copiii vor afla mai multe lucruri despre exponatele și evenimentele înfățișate.

Iată care sunt traseele ce pot fi utilizate:

Proiectul face parte din strategia asociației de a face muzeele mai prietenoase cu copiii, de apropiere a familiilor cu copii de muzee. Patrimoniul cultural material și copiii nu par să fie, în general, parteneri în ciuda beneficiilor pe care ambele părți le-ar avea. Credem că distanța dintre muzee și copii se datorează modului în care copiii sunt educați și cum se raportează la patrimoniu și muzee. O relație distantă sau chiar de respingere în timpul copilăriei duce la lipsa de interes în muzee și patrimoniu pe parcursul întregii vieți. Familia este, desigur, un factor important în dezvoltarea gusturilor și obiceiurilor culturale, dar profesioniștii în sfera culturii și educației au rolul de a oferi cadrul necesar unui consum cultural atractiv, stimulant și satisfăcător.

Asociația Da’DeCe militează pentru înțelegerea de către copii a nevoii de studiere și protejare a patrimoniului, dar și de înțelegere a rolului pe care patrimoniul îl poate avea pentru dezvoltarea societății. Expunerea copiilor la cultură, în general, este benefică atât pentru ei, cât și pentru societate. S-a demonstrat faptul că artele dezvoltă deprinderi și abilități care ajută la înțelegerea mai profundă și imediată a celorlaltor materii curriculare – inclusiv matematica și limba maternă sau limbile străine, dezvoltă capacitățile neuropsihice ale copiilor, cultura și artele dezvoltă spiritului analitic și critic, aduc beneficii notabile asupra implicării copiilor din punct de vedere social și comunitar, dezvoltă creativitatea artistică dar și cea generală (necesară în orice domeniu într-o societate dinamică precum cea în care trăim), dezvoltă sentimentul de apartenență.

Locație & perioadă
București, aprilie-octombrie 2021

Parteneri
Muzeul Municipiului București

Proiect co-finanțat de AFCN.