Parteneriate strategice ale MMB. Rețea instituțională – împreună pentru București

În ultimii ani, MMB a dezvoltat o consistentă strategie managerială, focalizată în egală măsură pe patrimoniu și vizitatori. Configurarea acestei strategii a ținut cont și s-a adaptat și în funcție de politicile culturale la nivel național și local. Astfel, s-a avut în vedere în special strategia culturală a Municipiului București pentru perioada 2016-2026, care alocă acestui domeniu un rol cu mai multe aspecte, în special educațional, cu o importantă componentă adresată copiilor. Strategia muzeului a fost continuu influențată și de ecosistemul socio-economic al Bucureștiului, de evoluțiile specifice orașului. De exemplu, avându-se în vedere creșterea semnificativă a turismului internațional în București în ultimul deceniu, MMB s-a concentrat și spre o deschidere externă. Din păcate, pandemia COVID a determinat o repliere și o direcționare spre mediul online. Adaptarea la pandemie a fost un proces destul de dificil, dar credem că muzeul a continuat să fie relevant pentru publicul său, avându-se în vedere evoluția interacțiunilor online. De asemenea, în ciuda dificultăților de diverse tipuri, s-a reușit atingerea obiectivelor de management asumate, chiar și în condițiile dificile ale pandemiei, care a perturbat extrem de grav activitatea multor muzee din România și din lume.

Dialog și colaborare

Implementarea strategiei muzeului a însemnat dialog și colaborare, atât în interiorul muzeului, cât cu partenerii mai vechi sau mai noi. Aceste parteneriate, bazate pe interese științifice, culturale și educaționale comune, au dovedit reziliență în fața pandemiei. Adaptarea nu a fost un proces ușor și a presupus uneori găsirea unor soluții creative pentru implementarea unor proiecte și activități comune.

Parteneriatele cu instituții de învățământ preuniversitar s-au reluat spre finalul anului 2021, printr-un program iniţiat de Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucureşti, program coordonat prin Proedus. Aceste parteneriate au vizat susținerea activității învățătorilor și profesorilor, prin facilitarea accesului la patrimoniu și organizarea de vizite și programe educaționale. Au fost active, inclusiv în timpul pandemiei, unele parteneriate tradiționale ale muzeului, despre care am relatat în numărul trecut al ziarului „București în 5 minute”. Vă reamintim că printre organizațiile cu care avem colaborări strategice de durată, care contribuie la dezvoltarea ofertei culturale și educaționale a muzeului, se numără Fundația ACCUMM (partener al MMB pentru organizarea seriei anuale de concerte ale Stagiunii Iosif Sava, găzduite la Palatul Suțu în zilele de miercuri. În 2020 și 2021 concertele au avut loc online, în direct), Asociația DaDeCe (cu care MMB a fost partener în proiecte educative precum „Activează Arta” – care a presupus realizarea unei instalații interactive la Muzeul Theodor Aman – 2019; proiectul „Afară/Înăuntru” – care a presupus realizarea unei instalaţii interactive la Muzeul Dr. Nicolae Minovici – 2020; și proiectele educative „Apasă Play!” și „Patrimoniu pentru societate” în 2021), Asociația Learning by Teaching (cu care muzeul a colaborat pentru desfășurarea de ateliere tematice pentru copii, inclusiv o serie parte din Școala de vară la MMB, dar și pentru programe de formare a cadrelor didactice, în 2020 și în 2021).

Dezvoltarea portofoliului educațional

Împreună cu Universitatea București și Academia de Studii Economice din București, MMB a organizat programe de practică, dar și activități culturale comune, pentru formarea studenților. Aceasta pentru că o direcție extrem de importantă a componentei de dezvoltare a parteneriatelor vizează activitatea de educație și țintește toate categoriile de public, cu accent pe copii și tineri, plecând de la premisa că interesul pentru cultură și obiceiurile de consum cultural se formează din copilărie. În ultimii doi ani accentul s-a pus pe construirea unui portofoliu educațional online. Alte colaborări importante sunt cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Universitatea Națională de Arte București s-au concentrat pe offline, iar împreună cu aceste instituții de învățământ superior s-au organizat expoziții tematice.

Expoziții în mijlocul comunității

Desigur, o parte importantă a activității de colaborare cu diverse tipuri de organizații vizează realizarea de expoziții relevante pentru publicul MMB și care să contribuie la mai buna cunoaștere a patrimoniului muzeului. Astfel, s-a inițiat în 2020 o colaborare pe termen lung cu Art Safari și cu Festivalul George Enescu. În anul 2020 s-a deschis o expoziție cu obiecte din patrimoniul MMB la Aeroportul Otopeni. De asemenea, în premieră, MMB a organizat expoziții ȋn mall-uri, cum este Po-Up Museum în Sun Plaza sau expoziția „Oborul, ieri și azi” în Veranda Mall. Dintre expozițiile outdoor menționăm expoziția de fotografie „Bucureștiul de altădată”, cu imagini din colecția „Fotografii, cărți poștale și clișee fotografice” pusă la dispoziția ARCUB, cu care de asemenea există o colaborare constantă. La fel și cu CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București sau ARCEN – Asociația Română Pentru Cultură, Educație și Normalitate. Acestea permit creșterea accesului la patrimoniul MMB pentru un public nou, dinamic și modern, pe lângă consumatorul de cultură „tradițional”, obișnuit cu vizitarea clasică a muzeelor.

MMB a continuat organizarea și găzduirea de proiecte și expoziții în parteneriat, printre care menționăm: „Știință și etnicitate II Biopolitică și Eugenism în România 1920 – 1944” (în parteneriat cu Centre for Medical Humanities, Oxford Brookes Univ., 2019), „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” (în parteneriat cu Muzeul de Artă Brașov, 2020), Art Safari București (organizat de Fundația ArtSociety, 2020 și 2021), „Civilizația Gumelnița. Viața în sud-estul României acum 6500 de ani” (în parteneriat cu Muzeului Civilizației Gumelnița din Oltenița și Institutul Național al Patrimoniului, 2021), 100%.RO (colecția creatorului de modă francez Philippe Guilet, 2021), expoziția „Monumentele eternității. Necropole tumulare de la Bârsești”, organizată de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Vrancei din Focșani, găzduită la Muzeul George Severeanu. Ca să enumerăm doar câteva.

O menționare specială merită parteneriatul cu Romfilatelia ce vizează promovarea unor valori culturale românești, concretizat în realizarea unor emisiuni de mărci poștale, albume și mape filatelice de succes.

Împreună pentru cercetare și diseminarea rezultatelor

Până în urmă cu câțiva ani nu exista practic o strategie de cercetare la nivelul muzeului. În ultimii ani, situația s-a schimbat radical. În prezent sunt susținute echipe interdisciplinare de lucru și este încurajată diseminarea acestor studii prin mijloace diverse, inclusiv prin publicațiile științifice ale muzeului și în cadrul conferințelor organizate. De asemenea, muzeul are parteneriate cu diverse institute de cercetare și cu mediul academic. Menționăm aici numai câteva dintre parteneriatele constante cu: Universitatea București, Institutul de Antropologie Francisc Rainer, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române, Institutul Național al Patrimoniului. În cursul anului 2021 s-a semnat și un parteneriat cu Institutul Cultural Yunus Emre din Turcia, pentru studii privind limba și civilizația turcă. De referință pentru cultura Capitalei sunt și proiectele realizate cu Forumul Cultural Austriac și Institutul Polonez.

Cercetători, muzeografi și alți specialiști în patrimoniu sunt o a treia categorie de public vitală pentru buna gestionare a patrimoniului, pentru cunoașterea și valorificarea sa complexă și relevantă. În ultimii ani, MMB a dezvoltat mai multe direcții de acțiune care vizează acest segment specific de public. Strategia a implicat, pe de o parte, dezvoltarea de parteneriate instituționale și, pe de altă parte, individuale de colaborare cu acești specialiști.

În ceea ce privește parteneriatele instituționale, specificăm colaborarea cu INCFC pentru Conferințele de Marketing Cultural organizate fizic în 2018, 2019, 2021 și online în 2020 cu Institutul de Antropologie Francisc Rainer pentru expoziția tematică „Artă și antropologie. Reverberații ale concepției raineriene în studiul omului”, organizată în 2018 la Muzeul Dr. Nicolae Minovici; cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” pentru Simpozioanele de Arheologie ale MMB, pentru proiectul multianual de cercetare sistematică a sitului eneolitic de la Gumelnița, dar și pentru expozițiile „De la anatomia artistică la opera finită” (Palatul

Suțu, 2021) și „Monumentele eternității. Necropole tumulare de la Bârsești” (Muzeul George Severeanu, 2021).

De remarcat sunt colaborări cu alte instituții de prestigiu precum Muzeul Național de Istorie a României, Institutul Cultural Român, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național de Artă a României, Muzeul Cotroceni.

Muzeul Bucureștiului în mass-media

Pentru a ajunge la un public care nu este conectat direct la MMB și platformele sale online și offline de comunicare, dezvoltarea unor parteneriate media relevante și eficiente a fost o preocupare constantă. Acestea asigură o mare vizibilitate a activității muzeului, informează publicul, contribuind la creșterea atractivității și a imaginii tuturor muzeelor MMB. Cu vremea, conținutul acestor parteneriate s-a diversificat pentru includerea unui conținut educațional și cultural mai bogat. Iar cele mai consistente parteneriate, inclusiv media, și-au dovedit anduranța. Printre cei mai activi parteneri media ai muzeului amintim Radio România sau Trinitas TV. Adăugăm aici canalul CineTube, care difuzează documentarele realizate de MMB începând cu anul 2020.

Cele mai frecvent acoperite subiecte au fost: Istorie bucureșteană, cu accent pe dimensiunea umană a istoriei – specialiștii muzeului au avut mai multe colaborări decât în anii precedenți cu diverși reprezentanți media; Activitatea expozițională din cadrul muzeelor, dar și online.

Dintre emisiunile TV și radio mai complexe și relevante, unele dedicate MMB, altele unor teme prezentate de specialiști ai muzeului, menționăm: Trinitas TV 2020 și 2021 – seria „Talent și Efort” și „Muzeele Capitalei”; Speranța TV 2020 și 2021 – emisiunile „Lecția de viață” și „Dimineața cu Speranța”; TVR – emisiunile „Ora Regelui” și „Locuri, oameni si comori”; Canal 33 – seria „Muzee care renasc”; Radio Trinitas – seria Viața Cetății” și „Valori și Atitudini”. Au existat, de asemenea, excelente colaborări cu Radio România Actualități, Radio România Cultural, Vocea Speranței, ziarele „Viața medicală” și „Lumina”, cu revista „Leviathan” sau cu mari agenții de presă precum Agerpres, Mediafax ori cu platformele culturale Modernism.ro, AgențiadeCarte.ro, RomâniaPozitivă.ro. Dar și cu platforma online a Uniunii Ziariștilor Români. Relativ recent s-a alăturat SuntParinte.Ro.

Muzeul Municipiului București are și prin articole scrise de specialiști din cadrul instituției, o prezență constantă în presă. Autorii MMB au publicat în „Gazeta Românească” din Israel, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, în ziarul Cotidianul – unde există rubrica specială „Din istoria noastră”. Acestor publicaţii li s-au adăugat colaborări cu revista Historia şi platforma online „Orientul Românesc” din Beirut (Liban).

Specialiști ai muzeului publică articole și în prestigioasa revistă „Magazin istoric”, publicaţie de profil ce apare neîntrerupt din aprilie 1967 şi care şi-a câştigat şi o consacrare internaţională, fiind inclusă în baza de date EBSCO din SUA.

Bucureşti în 5 minute”, publicație lunară editată de Muzeul Municipiului București, apărută în mai 2015, oferă, la rândul său, informaţii despre istoria Capitalei, interviuri cu personalităţi pe teme generate de conferinţele organizate, detalii importante despre colecţii şi obiecte din patrimoniul muzeului, articole despre marketing muzeal, informaţii despre proiectele educaţionale dedicate copiilor, prezintă expoziţiile permanente şi tematice organizate de MMB. Fiind o instituţie extrem de activă, publicul are acces, prin intermediul publicaţiei, şi la calendarul tuturor evenimentelor culturale şi educaţionale organizate de Muzeul Bucureștiului.

Eliana Radu, Simona Popescu