ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCŢII ŞI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE