Obiecte din Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” pot fi admirate în muzeul de pe strada Henri Coandă

George Severeanu s-a născut la Bucureşti, pe 26 iulie 1879, în familia uneia dintre personalităţile medicale ale secolului al XIX-lea, Constantin Dimitrescu Severeanu (1840-1930), student al lui Carol Davila şi mai apoi chirurg, dar şi profesor la Facultatea de medicină din Bucureşti. Având susţinerea tatălui său, George Severeanu a fost preocupat încă din copilărie de colecţionarea de obiecte cu valoare istorică. De-a lungul vieţii s-a concentrat pe strângerea şi studierea mai multor categorii de artefacte arheologice şi numismatice, în paralel cu desfăşurarea unei cariere medicale complexe, bazată pe specializarea în domeniul radiologiei.

George Severeanu a adunat de-a lungul vieţii peste 12000 de artefacte, donate la moartea sa, municipalității. Seria de obiecte arheologice din Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” cuprinde ceramică grecească şi romană (categorie din care remarcăm un lot impresionant de vase greceşti antice, fiind una dintre cele mai mari şi valoroase colecţii de acest tip din România), statuete de tip Tanagra, bronzuri, marmură, sticlărie romană, geme şi camee antice. Toate aceste piese au fost adunate de George Severeanu atât din ţară, dar şi din străinătate, cu ajutorul cunoştinţelor acestuia. Categoriilor de obiecte enumerate anterior li se adaugă mai târziu şi loturi de ceramică neolitică şi de epoca bronzului aparţinând culturilor Vădastra, Gumelniţa, Cucuteni, Coţofeni, Wietenberg şi Tei.

Colecţia numismatică a doctorului George Severeanu grupează aproape 9000 de emisiuni monetare din diferite perioade istorice: monede greceşti autonome şi provinciale, geto-dacice, celtice, romane republicane şi imperiale, bizantine, monede medievale ale Ţărilor Române şi nu numai, precum şi piese moderne şi contemporane. Monedele greceşti care însumează aproape o treime din întreaga colecţie au fost emise de cetăţi din toată lumea greacă, însă cea mai mare parte provin din monetăriile de pe coasta de Vest și Nord-Vest a Mării Negre, din cetăţile Olbia şi Panticapaeum, Histria, Tomis şi Callatis, Dionysopolis şi Odessos.

Nu sunt de neglijat nici monedele care provin din cetăţile Markianopolis şi Nikopolis ad Istrum. Monedele geto-dacilor de tip Huşi-Vovrieşti, Adâncata-Mănăstirea, Vârteju-Bucureşti şi Inoteşti-Răcoasa sunt şi ele bine reprezentate în colecţie. Din totalul celor aproape 9000 de monede existente în colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” puţin peste 3000 de piese reprezintă emisiuni ale Ţării Româneşti. Între acestea, amintim valoroasele tezaure monetare descoperite la Teiuş, jud. Olt, Vlad Ţepeş, jud. Călăraşi şi Niculiţel, jud. Tulcea care au în componenţă monede de la domnitorii Vladislav I, Radu I, Dan I şi Mircea cel Bătrân.

Monedele moderne şi contemporane, emisiuni ale României şi nu numai, completează cronologic structura colecţiei.

Amintim alături de loturile de obiecte arheologice şi numismatice din cadrul colecţiei „Maria şi dr. George Severeanu” şi un important fond de carte veche care a aparţinut medicului (medicină, istorie, drept, literatură), documente (medievale şi moderne), mobilier de epocă (confecţionat la comandă aşa încât depozitarea cărţilor precum şi a obiectelor numismatice şi arheologice să fie posibilă) şi grafică (schiţe ale unor artişti contemporani).

O importantă parte a acestor obiecte pot fi admirate în casa ce a aparținut familiei Severeanu, situată în apropierea Pieței Romane, pe strada Henri Coandă, nr. 26.

Gestionar colecție: Corina Ciugunicov.

Dr. Dan Pîrvulescu