Muzeul „Theodor Aman” – Proiect expoziţional 2019-2020; AMAN NEGATIV – VITAGEN NAMA

VA URMA DIN SEPTEMBRIE 2019

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA MUZEUL THEODOR AMAN

AMAN NEGATIV – VITAGEN NAMA / PLĂCILE DE GRAVURĂ ALE MUZEULUI „THEODOR AMAN”

Începând din 18 septembrie 2019, publicul este invitat la o nouă expoziție tematică dedicată creației lui Theodor Aman.

Cunoscut de marele public în principal pentru pictura în ulei, Theodor Aman (1831 – 1891) este, de fapt, un artist complex, un spirit renascentist, dornic să depăşească orice limită şi să-şi demonstreze că poate face faţă oricărei provocări. Din acest motiv un cercetător al personalităţii şi creaţiei lui Aman nu este surprins de permanentul glisando între stiluri şi tehnici, curiozitatea şi năzuinţa spre perfecţiune conducându-l spre abordări diverse şi surprinzătoare, de la delicateţea acuarelei la monumentalitatea picturii murale, de la onctuozitatea uleiurilor la duritatea potrivnică a sculpturii în lemn de stejar, de la transparenţa insinuantă a vitraliului la certitudinea impunătoare a basoreliefului în teracotă sau alabastru.

Una dintre tehnicile în care Aman a excelat este gravura în acvaforte. Tehnică extrem de dificilă, pe care a deprins-o în timpul studiilor pariziene (1850 – 1858), gravura în acvaforte va reprezenta pentru Aman o preocupare constantă, în principal între anii 1872 – 1881. Considerat primul peintre-graveur român, Aman se simte, pe de-o parte, provocat de dificultatea şi de abordarea atipică pe care această tehnică le propune şi, pe de altă parte, posibilitatea multiplicării îi serveşte cu eficienţă maximă în activitatea didactică şi în cea de popularizare a actului artistic.

Unul dintre aspectele mai puţin cunoscute de către marele public este faptul că receptorul care priveşte o gravură are acces doar la produsul finit – foaia de hârtie, pe care se poate vedea o imagine, ce pare lucrată în peniţă. Virtuozitatea desenului, delicateţea şi minuţiozitatea detaliilor întăresc această impresie şi este imposibil de imaginat efortul aflat în spatele acelei imagini. Gravorul nu desenează pe hârtie, ci zgârie cu acul în stratul de verni ce acoperă plăcuţa metalică (negativul de gravură) imaginea în oglindă a celei pe care noi o vizualizăm pe hârtie, pentru ca apoi, prin introduceri succesive în acid, desenul să se transfere în structura metalului prin procesul de corodare provocat de atacul acidului. Imaginea la care noi avem acces se imprimă prin presare, în trecerea prin presa de gravură a negativului metalic, peste care s-au aplicat tuşul şi foaia de hârtie.

Vizualizarea negativelor de gravură reprezintă adevărata întâlnire cu opera artistului, precum şi înţelegerea, măcar parţială, a dificultăţii acestei tehnici. Iată motivul principal pentru care propunem expunerea negativelor de gravură aflate în patrimoniul Muzeului „Theodor Aman”, negative din cupru sau aramă – adevărate opere de artă, la care marele public nu a avut acces, decât în foarte mică măsură sau niciodată.

Aşadar, toţi cei care l-au perceput până acum în mod pozitiv pe Aman sunt invitaţi începând din 18 septembrie 2019 să descopere un AMAN în NEGATIV.

Greta Şuteu, muzeograf – Muzeul „Th. Aman”