MUZEUL „THEODOR AMAN” – EXPOZIȚIA TEMATICĂ „OPERA INACCESIBILĂ – ACUARELA LUI THEODOR AMAN”

MUZEUL „THEODOR AMAN” – PROIECT EXPOZIŢIONAL

OPERA INACCESIBILĂ – ACUARELA LUI THEODOR AMAN

28 septembrie 2018 – 31 august 2019

Muzeul „Th. Aman” vă propune expoziţia tematică „OPERA INACCESIBILĂ – Acuarela lui Theodor Aman”, care se va desfăşura la Muzeul „Theodor Aman” în perioada 28 septembrie 2018 – 30 martie 2019 şi îşi propune să aducă în faţa publicului aspecte mai puţin cunoscute (unele total inedite) ale creaţiei lui Theodor Aman.

OPERA INACCESIBILĂ – Acuarela lui Theodor Aman

Expoziţia permanentă a Muzeului „Theodor Aman” este foarte bogată şi acoperitoare pentru toate etapele şi tehnicile în care a lucrat artistul, respectând într-o bună măsură amenajarea interioară din timpul vieţii acestuia, vizibilă în scenele în care este redată locuinţa sa, locuinţă care găzduieşte actualul muzeu. Din acest motiv organizarea unei expoziţii temporare în acest spaţiu este întotdeauna dificilă, ţinând cont de faptul că nu se pot face schimbări majore nici la nivelul panotării, nici la nivelul amenajării interioare, care trebuie să sugereze universul familiar al lui Aman, pe care vizitatorul îl percepe şi îl identifică imediat cu ajutorul „martorilor” revelaţi de picturile expuse.

În ciuda acestor evidenţe, există în patrimoniul Muzeului “Th. Aman” lucrări de foarte bună calitate şi cu particularităţi speciale, necunoscute marelui public, ale căror valoare clamează necesitatea de a fi expuse.  Multe dintre aceste lucrări se constituie într-un fond inaccesibil pe termen lung din cauza fragilităţii şi perisabilităţii lor (ne referim în special la lucrările de grafică). Din acest fond inaccesibil fac parte şi cele 33 de acuarele, precum şi desenul în peniţă reprezentând simbolurile regalităţii, pe care vi le propune şi revelează această expoziţie temporară. Multe dintre lucrări sunt studii pregătitoare, altele sunt variante în acuarelă ale unor picturi sau gravuri cunoscute şi foarte puţine sunt opere de sine stătătoare, fără corespondent într-o altă tehnică. Expunerea propusă va facilita descoperirea relaţiei dintre aceste acuarele şi lucrări deja existente în expoziţia permanentă, precum şi diferenţele generate de tratarea aceluiaşi subiect în tehnici diferite.

Intervenţia unei expuneri noi în cadrul expunerii permanente – foarte bogate, de altfel, pune mari probleme în ceea ce priveşte echilibrul spaţiului existent.

Din cauza particularităţilor amintite, lucrările nu se pot încadra într-o expunere obişnuită, relaţionările dintre acestea şi lucrările existente necesitând o expunere specială, care să ajute privitorul să le perceapă mai uşor. Valoarea intrinsecă a operelor vizate este indiscutabilă, dar actuala propunere de expoziţie temporară nu are ca subiect doar întâlnirea publicului cu lucrări ce nu pot fi văzute oricând, ci, în primul rând, dezvăluirea unor aspecte inaccesibile într-o expunere în care lucrările sunt panotate în poziţie fixă pe pereţi. Din acest motiv vizitatorul va fi supus unui test, pentru că va trebui să descopere acuarelele temporar expuse pe parcursul întregului muzeu. Unele dintre ele sunt expuse pe şevalete, altele pe perete, lângă lucrările în tehnici diferite (pictură sau gravură) cu care au legătură directă. De cele mai multe ori, deşi imaginea pare să coincidă, tehnica diferită de lucru ne revelează o operă cu totul nouă, surprinzătoare, sensibilă şi fascinantă. Acest aspect, precum şi faptul că multe dintre acuarele nu au mai fost expuse niciodată în ultimele decenii, iar după această expoziţie temporară îşi vor recăpăta statutul de opere inaccesibile pentru marele public, sunt argumente pentru onorarea acestei întâlniri, care poate fi unică în viaţa unei generaţii.

        Muzeograf Greta Şuteu

 Muzeul „Th. Aman”