Monumentele României Mari din București

VA URMA DIN 8 DECEMBRIE 2021

Expoziție la Palatul Suțu

Monumentele României Mari din București

 

Expoziția Monumentele României Mari propune publicului vizitator o excursie prin Bucureștiul interbelic, atunci când au fost ridicate monumente și statui care să păstreze memoria celor care s-au jertfit în Marele Război pentru atingerea idealului național. Ilustrația cuprinde monumente ridicate atât ostașilor din diferite arme, cât și personalităților care au luptat pe frontul politic pentru Unire. Excursul expozițional se bazează pe patrimoniul Muzeului Municipiului București, în special pe ilustrația Colecției Fotografii și cărți poștale, cu câteva inserții provenite din Colecția de artă plastică și sculptură și Colecția Hărți și planuri. În completare, va fi folosită ilustrație recentă din teren.

Necesitatea demersului vine din slaba cunoaștere ori necunoașterea simbolisticii acestor monumente la nivelul publicului bucureștean, readucerea în prim-plan a unor monumente dispărute din spațiul public în deceniile V și VI ale secolului trecut, multe dintre acestea fiind refăcute, însă într-o altă concepție plastică. Preocuparea pentru marcarea luptei și jertfei s-a făcut simțită pe toată perioada scursă între cele două războaie mondiale, fiind totodată un excurs stilistic. Periodizarea excedează, așadar, anul Centenarului și vine în completarea acestui eveniment.

Complexitatea acestui demers este dată de existența monumentelor în diferite locuri, așa cum sunt cele din piețe și artere, cele din cimitire, instituții, cât și monumentele ridicate de comunități locale, cum este cazul localităților limitrofe care în prezent sunt incluse în oraș.

Expoziția va cuprinde imagini ale monumentelor precum: Arcul de Triumf, Monumentul Ostașului Necunoscut, Monumentul Kilometrului Zero, Monumentul Eroilor Corpului Didactic, Monumentul Infanteriei, Eroii Infanteriști, Monumentul Eroilor din Arma Geniu, Monumentul Eroilor CFR, Monumentul Eroilor Sanitari, Monumentul Ultimul Străjer, Monumentul Eroilor Aerului, cel dedicat aviatorului Zorileanu de pe strada Paris, Monumentul Eroilor Francezi, Monumentul Regimentului 9 Vânători de Gardă nr. 2 „Regele Alexandru al Iugoslaviei”, Eroilor Compania a II-a Sanitară – 1924, Monumentul Medicilor Militari, Monumentul dr. Botescu, Cimitirul Bellu Victor Emil Ioachimovici, Cimitirul eroilor Pro Patria, Monumentul Eroilor din Comuna Colentina, Monumentul Eroilor din Comuna Dudești Cioplea, Monumentul Eroilor din Comuna Militari, Monumentul Eroilor din Comuna Grivița, Monumentul Eroilor de la Biserica Sfântul Silvestru, Monumentul Eroilor din Cimitirul Bellu, Monumentul Eroilor din Cimitirul Ghencea Musulman, Monumentul Eroilor din Cimitirul Ghencea Italian, Monumentul Eroilor din Cimitirul Armenesc, Cimitirul Evreiesc sau Templul Coral, Monumentul Eroilor din Cimitirul Capra, Monumentul Eroilor din Cimitirul Mărcuța.