Again about Mithridates VI Eupator and the western coast of the Black Sea. About Istrian Lysimachus type staters with monograms HP and ME

Autori
  • PETAC Emanuel
Secţiunea
  • Numismatică / Numismatics  Articolele semnate de autor
Limba de redactare engleză
TITLU în română Din nou despre Mithridates VI Eupator şi coasta vestică a Mării Negre. În legătură cu staterii histrieni de tip Lysimach cu monogramele HP şi ME
Excerpt Autorul publică doi stateri histrieni, de tip Lysimach, având pe revers monogramele respectiv , cele două piese fiind realizate cu aceeaşi pereche de ştanţe. Ambele provin din licitaţii ale aceleiaşi case, apariţia lor pe piaţă fiind separată de două decenii. Noutatea este relevantă, singurele piese de epocă mithridatică de la Istros având monograma ΔΙ şi fiind realizate toate cu o singură pereche de ştanţe, acestea fiind atribuite perioadei primului război mithridatic. Situaţia devine şi mai interesantă dacă asociem cele două piese cu informaţiile date de decretul histrian ISM I 45, care relatează cum un anume Diogenes, fiul lui Diogenes, din Amastris sau Amphisos, comandant al garnizoanei mithridatice de la Istros, dar şi strateg al cetăţii, plăteşte unui creditor din Byzantion datoria de 100 stateri pe care cetatea istriană o asumase şi nu o mai putea returna, ceea ce condusese la arestarea la Byzantion a unei solii histriene către Mithridates VI, în fruntea acesteia aflându-se un anume Meniskos, data propusă pentru acest decret fiind 92-91 a.Chr. Constatăm astfel existenţa unor serii restrânse de stateri probabil emise la finalul anilor 90 din sec. I a.Chr. la Istros, uşor anterioare seriilor emise în vremea primului război mithridatic. Ţinând seama de faptul că Meniskos, pentru a conduce o solie a cetăţii la cel ce avea să fie garantul securităţii acesteia, Mithridates VI, trebuie să fi fost un personaj cu o anume notorietate publică, şi constatând că Diogenes, comandant al garnizoanei mithridatice, este totodată şi strateg al cetăţii Istros, păstrând toate rezervele necesare legate de posibilitatea unei coincidenţe, se ridică întrebarea dacă siglele de pe staterii istrieni din această perioadă ( respectiv ΔΙ) nu ar putea aparţine lui Meniskos respectiv Diogenes, fiul lui Diogenes. Oricum ar fi, avem dovada certă a existenţei unor serii restrânse de stateri datate cam în aceeaşi perioadă cu decretul histrian onorând pe Diogenes, şi care se leagă de începuturile autorităţii mithridatice pe coasta vestică a Mării Negre, în ultima parte a anilor 90 din sec. I a.Chr.
Paginaţia |<    <<  287-293   >>    >|
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice; IV; anul 2018
Editura Publicat de: Muzeul Municipiului Bucureşti
Loc publicare Bucureşti