INVITAȚIE LA CONTRIBUŢII / CALL FOR PAPERS

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice III/2017

 

Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apel la contribuții pentru numărul al III-lea al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice, care îşi propune să valorifice prin publicare cercetarea în următoarele domenii: arheologie, numismatică, medalistică, heraldică, sigilografie, faleristică, gliptică şi metrologie.

Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie este 30 aprilie 2017. Normele editoriale sunt prezentate mai jos. În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră şi a unei colaborări de lungă durată, aşteptăm contribuţiile originale şi inedite, care nu au mai fost propuse spre publicare în acelaşi timp într-o altă revistă/volum, pe adresa de poştă electronică rcan@muzeulbucurestiului.ro

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, inițiată de Muzeul Municipiului Bucureşti, la propunerea directorului Dr. Adrian Majuru în cursul anului 2015, reprezintă un spațiu de dezbatere ştiinţifică la care pot participa specialişti din domeniile menționate şi este deschisă unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar şi pentru cele teoretice. Oferim posibilitatea publicării în paginile RCAN, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.

Muzeul Municipiului Bucureşti are un trecut impresionant în ceea ce priveşte preocuparea specialiştilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice înscriindu-se în acest efort. Numărul al III-lea al revistei va fi lansat în luna septembrie 2017.

 

NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR

 

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.

În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi ofere paginile pentru găzduirea lor.

Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul (A4, Times New Roman, 11 pt., la un rând, pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii) şi ilustraţia.

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word, vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografia, lista ilustrațiilor. Aceasta din urmă trebuie să specifice în mod clar, dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe.

 Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună.

 Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;

-Date despre autor redactate după următorul model: IONESCU Gheorghe, este ....., în cadrul ....., e-mail .....

 Sistemul de citare va avea următoarea structură:

 Carte

 -Notă: Tomescu 2004, p. 57.

 -Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.

 Articol

 -Notă: Nicolae 2010, p. 79.

 -Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu., SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.

 Bibliografia va trebui însoțită și de o listă cu abrevierile folosite (ex. SCN – Studii și Cercetări de Numismatică, București), care va fi plasată la finalul textului.

 Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice se desfăşoară după următoarea procedură:

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care să conţină manuscrisul şi ilustraţia în conformitate cu normele de redactare menţionate anterior.

-Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică.

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil. Referenţii vor fi specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului.

-Evaluarea va dura cel mult o lună şi va ţine cont de următoarele aspecte: noutate şi originalitate; nivelul ştiinţific al lucrării; rezultatele obţinute şi impactul lor în plan ştiinţific.

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.

Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi consultate pe www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului Bucureşti.

 

Dr. Dan Pîrvulescu

Redactor şef