Idei în Agora: „România și Europa. De la decalaje la convergențe?”

Muzeul Municipiului București a invitat publicul, 14 ianuarie 2020, ora 18.00, la Idei în Agora cu tema: „România și Europa. De la decalaje la convergențe?”. Bogdan Murgescu în dialog cu Sorin Antohi. Evenimentul a avut loc la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr 151).  Video integral mai jos.

*****

Sorin Antohi – „În România, constatarea spontană a oricărui neajuns sau eșec s-a transformat de-a lungul secolelor, prin repetiție și (cel puțin aparentă) confirmare empirică, în filozofie vernaculară a istoriei: „Ca la noi, la nimenea!”. Stigmatul etnic sau confesional, ura-de-sine, excepționalismul negativ și altele asemenea au devenit, uneori atingând paroxismul și generând teorii ori metafizici, expresii culturale recurente, formative, chiar constitutive. Aceste forme ale fixației noastre naționale asupra comparațiilor dezavantajoase (cu alții, chiar intuitiv mai prejos decât noi; cu noi înșine în conjuncturi considerate mai faste) au fost insuficient contrabalansate de analize serioase, fiindcă la noi istoria critică și științele sociale au fost și au rămas mai puțin cunoscute și infinit mai puțin persuasive decât perorațiile narcisismului colectiv.

Bogdan Murgescu a propus în toate publicațiile sale, care acoperă o durată lungă (de pe la 600 până azi) și o tematică interdisciplinară, o reflecție sistematică și comparativă asupra trăsăturilor structurale și evoluțiilor istorice ale spațiului românesc în context european. Dialogul nostru va porni de la această tematică și o va urmări în special pe parcursul ultimului secol”.

 

*****

Bogdan Murgescu (n.1963) este profesor la Facultatea de Istorie și prorector al Universității din București. Licențiat în istorie-filosofie (1986) și doctor în istorie (1995), a fost bursier Roman Herzog al Fundaţiei „Alexander von Humboldt” la Freie Universität Berlin din Germania (1998-2000) și visiting professor la University of Pittsburgh (2002) și Central European University, Budapesta (2004). A fost organizatorul concursurilor de cercetare istorică ISTORIA MEA – EUSTORY (6 ediții, 2000-2010) și membru al Comitetului Executiv al rețelei EUSTORY (2001-2008 și 2009-2013), calitate în care a primit în 2007 Premiul Național German acordat acestei rețele. În anii 2011-2019 a fost pentru două mandate președinte al Societății de Științe Istorice din România, fiind actualmente președinte de onoare al acestei societăți. Este totodată membru în Consiliul Ştiinţific al Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, în Consiliul de Cercetare al European University Institute, Florența, precum și în numeroase alte organisme academice.

Cercetările sale vizează istoria economică și socială, istoria învățământului superior și rolul său în acumularea capitalului uman, metodologia cercetării istorice, istoria regimurilor comuniste și a tranziției post-comuniste. A participat și coordonat mai multe proiecte naționale și internaționale de cercetare și educație civică și a publicat până la această dată 5 cărți de autor și un mare număr de studii în reviste și volume colective, în țară și în străinătate. Pentru volumul Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea (1996), bazat pe teza de doctorat, i-a fost decernat Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române. Cartea sa cea mai cunoscută, multiplu premiată și citată, este România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010) (Iaşi, Polirom, 2010). Alte cărți de autor publicate de el sunt: Istorie românească – istorie universală (600-1800) (1994); A fi istoric în anul 2000 (2000); Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină (2012). Împreună cu Andrei Florin Sora a coordonat volumul România Mare votează. Alegerile parlamentare din 1919 „la firul ierbii” (Iaşi, Polirom, 2019).

*****

Sorin Antohi (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist, traducător. Membru în Academia Europaea. Mai multe informații la www.sorinantohi.org.

*****

Idei în Agora este un program dedicat analizei spiritului public. A fost inițiat în 2017 de Sorin Antohi și este susținut de Adrian Majuru. Este conceput, planificat de Sorin Antohi și găzduit de Casa Filipescu-Cesianu. Realizat de Muzeul Municipiului București (MMB), în parteneriat cu Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume (OT). Întâlnirile au formate diferite (dialoguri, conferințe, colocvii, seminarii, dezbateri publice etc.), propunând un dialog între curente, mișcări, personalități, viziuni despre lume, teorii, ideologii aflate în consens, rezonanță, tensiune ori conflict. Evenimentele sunt filmate și transmise prin live streaming pe YouTube, fiind apoi arhivate la www.sorinantohi.org (unde se arhivează de asemenea afișele și pliantele) și https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ. Arhiva seriei se găsește și la http://muzeulbucurestiului.ro/idei-in-agora.html. Informații și la https://www.facebook.com/IdeiinAgora/, https://muzeulbucurestiului.ro/.

Întâlnirile din al treilea an de Idei în Agora: LI: 1989 in the Balkans: Annus horribilis instead of annus mirabilis. Lecture by Stefan Troebst followed by a dialogue with Sorin Antohi (1.10.2019). LII: The Peaceful Revolution in Leipzig in European and Global Contexts. Public debate. Tobias Hollitzer, Gisela Kallenbach, Michael Kölsch, Matthias Middell, Volker Rodekamp. Welcome address by Gabriele Goldfuss. Opening statement by Michael Kölsch. Moderator: Sorin Antohi (4.10.2019). LIII: Situația studiilor literare. Conferință de Mircea Martin urmată de un dialog cu Sorin Antohi (29.10.2019), LV: 26.11.2019, 18:00. Alexandru Andrieș în dialog cu Sorin Antohi. LVI: 3.12.2019, 18:00. Gabriel Andreescu în dialog cu Sorin Antohi.

În afara seriei, dar legat de ea, au avut loc: România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global, conferință organizată Sorin Antohi (23-24.11.2018); Royal Colloquium IV, From Dystopia to Posthistory. Conveners: Sorin Antohi and Gregory Claeys (23.06.2019); The Museum of the Future / Muzeul Viitorului / Museum der Zukunft. Public debate. Volker Rodekamp, Anselm Hartinger, Adrian Majuru. Moderator: Sorin Antohi (3.10.2019). Evenimentele au fost transmise și arhivate pe canalul YouTube al MMB. Detalii la www.sorinantohi.org.