Idei în Agora: „Noua (dez)ordine mondială. O perspectivă istorică”

Muzeul Municipiului București vă invită la Idei în Agora cu tema „Noua (dez)ordine mondială. O perspectivă istorică”. Adrian Pop în dialog cu Sorin Antohi. Întâlnirea are loc marți, 3 octombrie 2023, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151). Intrarea este liberă. VIDEO INTEGRAL MAI JOS

„Ce știm sau putem ști despre distribuția globală și regională a puterii, despre leadership-ul mondial, despre procesele de diseminare democratică, despre situația sistemului internațional în contextul complexității care caracterizează globalizarea și despre viitorul (dez)ordinii mondiale? În ce măsură studiile privind pacea și conflictele, teoria tranziției puterii, teoria ciclurilor lungi, modelul Modelski al conducerii mondiale, teoria șocurilor hegemonice și a valurilor democratice și teoria complexității, precum și analogiile istorice structurate ne-ar putea ajuta să înțelegem (dez)ordinea mondială actuală și viitoare?”

Adrian Pop

„Format inițial ca istoric, Adrian Pop aduce în științele politice și studiul relațiilor internaționale perspectiva duratei lungi. Astfel, conjuncturile își arată rădăcinile, determinismele și potențialul, evenimentele se înscriu în contexte fluide și constelații interactive. Istoricitatea riguroasă, cronica solid documentată și memoria critică inspiră și moderează deopotrivă abuzul de (pseudo-)teorie la care sînt înclinați cei care cunosc superficial faptele și semnificațiile lor, încurajînd în același timp o privire sintetică retrospectivă și prospectivă.

Sorin Antohi

***


Adrian Pop (1958) este istoric și analist al relațiilor internaționale, profesor conducător de doctorat la Facultatea de Ştiinţe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), membru al Consiliului Consultativ al Rețelei Europene Rememorare și Solidaritate (European Network Remembrance and Solidarity). Prezidează Nodul România al Proiectului Millennium (Romania Node Chair, The Millennium Project), este membru al Rețelei Foresight Europa (Foresight Europe Network), al Academiei DMS (DMS Academy) și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Face parte din comitetele de redacție a două reviste academice de relații internaționale.

A urmat studii de licență și doctorat în istorie la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, precum și studii masterale la Departamentul de Științe Politice al Universității Central-Europene din Budapesta și Academia Internațională de Radio-Televiziune din Montreux.

A fost Visiting Fellow la Institutul Nobel Norvegian din Oslo, Visiting Fulbright Scholar la Departamentul Guvern şi Politică al Universității din Maryland, College Park, International Research Fellow la Colegiul de Apărare NATO din Roma, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din Bucureşti şi redactor-şef al Revistei Române de Studii Internaţionale/Revue Roumaine d’Etudes Internationales.

A publicat numeroase lucrări în domeniile de cercetare ale istoriei Războiului Rece, istoriei istoriografiei, relațiilor internaționale, geopoliticii, securității și apărării. Este autor și coautor a zece cărți, șapte manuale universitare, zeci de capitole, sute de studii, articole, comunicări etc. A fost director și membru în numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare internaționale și naționale.

Cartea sa „Originile și tipologia revoluțiilor est-europene” (București, Editura Enciclopedică 2010), a fost distinsă în 2012 cu premiul „George Barițiu” al Academiei Române.

Publicații recente: „(De)securitization and Ontological Security: The Case of the US Withdrawal from Afghanistan”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 6, Issue 1, Spring 2023; „The Structural Causes and Path-dependent Typology of the 1989-1991 European Revolutions”, în Dumitru Preda (Ed.), The XXth Century. Between War and Peace. Romania in the Turmoil of History, Editura Cavallioti, București, 2022; „Towards a bifurcated future in US-China relations: What is in it for the EU?”, Futures, Vol. 125, Issue 1, January 2021; “Long Cycles and Anticipation”, în Roberto Poli (Ed.), Handbook of Anticipation: Theoretical and Applied Aspects of the Use of Future in Decision Making, Springer, Cham, 2019; „Out of the Grey: Romania in NATO”, în Arnold H. Kammel and Benjamin Zyla (Eds.), Peacebuilding at Home: NATO and its ‘new’ Member-States after Crimea, Nomos, Baden-Baden, 2018.

***

Sorin Antohi (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist, traducător. Membru în Academia Europaea. Mai multe informații la www.sorinantohi.org.

Idei în Agora este un program dedicat analizei spiritului public. A fost inițiat în 2017 de Sorin Antohi și este susținut de Adrian Majuru. Realizat de Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume. Întâlnirile au formate diferite și propun un dialog între curente, mișcări, personalități, viziuni despre lume, teorii, ideologii. Filmele, postate pe YouTube la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ

Arhiva, la www.sorinantohi.org și http://muzeulbucurestiului.ro/idei-in-agora.html ; https://www.facebook.com/IdeiinAgora/

Programul a început pe 21 iunie 2017, cu un dialog între Gregory Claeys și Sorin Antohi, Marx and Marxism: Utopia, Dystopia, History. La cele 78 de evenimente și 3 reuniuni conexe au participat 102 invitați (unii au revenit cel puțin o dată) din România (majoritatea), Armenia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Franța, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Spania, Statele Unite, Turcia, Ucraina, Ungaria.

LXI: Democrația liberală în criză. Aurelian Crăiuțu în dialog cu Sorin Antohi (20.06.2022). LXII: Opera și viața. Priviri retrospective și prospective. Sorin Alexandrescu în dialog cu Sorin Antohi (4.10.2022). LXIII: Natura sau societatea? Perspectiva neurocriminologiei. Jean Jacques Askenasy în dialog cu Sorin Antohi (18.10.2022). LXIV: Imaginarul social. Corin Braga în dialog cu Sorin Antohi (28.10.2022). LXV: Ioan Petru Culianu and the History of Religions. Giovanni Casadio talks to Sorin Antohi (1.11.2022). LXVI: O meta-știință a Omului Nou? Întoarcere în România anilor 1940-1970. Marius Turda în dialog cu Sorin Antohi (Palatul Suțu). LXVII: Noica. După 35 de ani. Andrei Pleșu în dialog cu Sorin Antohi (6.12.2022). LXVIII: Situațiunea. Bilanțul unei generații istorice: 1989-2022. Alina Mungiu-Pippidi în dialog cu Sorin Antohi (17.01.2023). LXIX: Nebunie și justiție la români în secolele XVII-XX. Octavian Buda în dialog cu Sorin Antohi. LXX: Război și pace în Ucraina. Radu Carp și Marianna Prîsiajniuk în dialog cu Sorin Antohi (14.02.2023). LXXI: Grupul de la Iași. Contracultură și disidență în anii ’80. Dan Alexe în dialog cu Sorin Antohi (28.02.2023). LXXII: 6-8.03.2023. Egoistorie, microistorie, istorie. Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi (6-8.03.2023, Văratec). LXXIII: România neîmplinită. Speranțele și dezamăgirile Generației ’80. Stelian Tănase în dialog cu Sorin Antohi (14.03.2023). LXXIV: Deplasarea spre Est. Războiul din Ucraina și redefinirea Europei. Sorin Bocancea în dialog cu Sorin Antohi (28.03.2023). LXXV: Ideea națională în România de azi. Ioan-Aurel Pop în dialog cu Sorin Antohi (25.04.2023). LXXVI: Cultură și spirit public în România de azi. Ion Bogdan Lefter în dialog cu Sorin Antohi (9.05.2023). LXXVII: Mihai Șora. Așa cum l-am cunoscut. Marius Ghica în dialog cu Sorin Antohi (16.05.2023). LXXVIII: Democrația sub asalt. Ce-i de făcut? Daniel Dăianu în dialog cu Sorin Antohi (6.06.2023). LXXIX: „În America am văzut mai mult decît America”. Ce ar spune Tocqueville astăzi? Aurelian Crăiuțu în dialog cu Sorin Antohi (20.06.2023). LXXX: Cultură și spirit public în România de azi. Discuția continuă. Ion Bogdan Lefter în dialog cu Sorin Antohi (26.09.2023).

***

În pregătire: LXXXII: 21-22 octombrie 2023, Armenian Identities: Homelands and Diasporas. International Conference. LXXXIII: 31 octombrie 2023. A Pessimist’s Tour of the World Today. Not as Good as Yesterday but Better Than Tomorrow. Paul Michelson în dialog cu Sorin Antohi.

În afara seriei, dar legat de ea, au avut loc: România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global, conferință organizată Sorin Antohi (23-24.11.2018); Royal Colloquium IV, From Dystopia to Posthistory. Conveners: Sorin Antohi and Gregory Claeys (23.06.2019); The Museum of the Future / Muzeul Viitorului / Museum der Zukunft. Public debate. Volker Rodekamp, Anselm Hartinger, Adrian Majuru. Moderator: Sorin Antohi (3.10.2019). Evenimentele sunt arhivate la adresele menționate mai sus.