Idei în Agora: „Poate fi info-spațiul o nouă Agora?”

Poate fi info-spațiul o nouă Agora?

Sorin Antohi în dialog cu Gheorghe Ștefan

„În ce lume trăim? Într-una globalizată, dar neintegrată, hăituită de evoluții tehnologice exponențial crescătoare, dominată de iluzia că piața reglează totul într-o economie a cărei singură strategie este creșterea continuă. Și în acest coșmar trebuiesc luate decizii! Decizii pe care aspirația democratică le dorește spre folosul tuturor. Dar nici democrația reprezentativă, nici o ipotetică democrație participativă nu mai pot oferi o soluție. Aleșii nu-și folosesc bruma de competență pentru a-și onora promisiunile, în timp ce marea masă este mult prea neomogenă pentru a permite convergența procesului decizional către opțiuni consistente cu realitatea. Iar ideologiile nu mai pot servi la nimic într-o lume în care multitudinea, diversitatea și dinamica compartimetelor ei nu mai acceptă soluții uniform colorate.

Ne poate ajuta tehnologia să luăm decizii corecte, neafectate de interese de grup ce contravin intereselor comunității? Autoritatea și acuratețea decizională pot fi sprijinite de tehnici informatice în cele trei forme de exersare a autorității: autoritatea formală, autoritatea elitelor și autoritatea sacră. Autoritatea deciziei formale se poate impune prin mecanisme de vot care să ia în considerație competența votanților și să permită tranziția treptată de la dictatura majorității către consensul distribuit. Tehnologia blockchain este o promisiune fermă în exercitarea eficientă a deciziei formale prin ceea ce este din ce în ce mai frecvent numită iDemocracy cu o posibilă transfigurare in iConsensus. Autorității elitelor le este rezervat spațiul blogo-sferei, acolo unde libertatea lor, restricționată de responsabilitatea asumată, se poate manifesta. În final, cred că merită pusă în discuție relația dintre autoritatea sacră și inteligența artificială” – Gheorghe Ștefan