Gumelniţa zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum

Autori
  • VINTILĂ Camelia-Mirela
  • ANDREESCU RADIAN Romus
Secţiunea
  • Arheologie / Archaeology  Articolele semnate de autor
Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română)
Descriptori
  • cultura Gumelniţa
  • plastică zoomorfă
  • Vidra tell
TITLU în română Figurine zoomporfe gumelniţene din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti
Excerpt The zoomorphic figurines belonging to the Gumelniţa culture (5th millennium BC) are insufficiently studied. This article presents some of the figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum. Most of them were discovered at the Vidra tell, located on the valley of the Sabar river, a site which was researched since the interwar period by Dinu V. Rosetti. The figurines are examined by taking into consideration several aspects: modelling, morphology and also the affiliation to some wild or domestic animal species. The present batch of figurines falls well into the Gumelniţa art patterns, one characteristic being the schematization of the representations. Several figurines though display a more realistic modelling approach.
Paginaţia |<    <<  104-125   >>    >|
Descarcă fişierul
Titlul volumului de apariție
  • Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice; III; anul 2017
Editura Publicat de: OSCAR PRINT
Loc publicare Bucureşti