Expoziție tematică: „Remember Cornel Medrea. Mentor și Maestru”

Din 30 septembrie 2020

Expoziție tematică la Palatul Suțu

Remember Cornel Medrea. Mentor și Maestru”

Artistul Cornel Medrea (1888-1964) este recunoscut internațional pentru sculptura sa cu tente realiste și nelipsitele referințe la arta antică. Asemănat lui Aristide Maillol, numele lui Medrea este asociat cu arta românească modernă, dar și recunoscut pentru perseverența păstrarii specificului național plin de savoare artistică.

Longevitatea, introspecția și măiestria i-au hărăzit maestrului posibilitatea de a crea în sentimentul epocii pe care o traversa. Momentele artistice definitorii sunt bine evidențiate printr-o evoluție a stilului care alternează prin influențele majore, fie ele de natură istorică sau personală: ronde-bosse-ul cu tente expresioniste: „Bătrânii” (1917) devine simbol al Primului Război Mondial, nudul expresiv „Ghimpele” (1935) contemplă calmitatea interbelică și tendința valorilor clasice, iar mai târziu „Infinitul” (1958) compune viziunea omului nou, exponent al realismului socialist. Expoziția va reflecta cei 50 de ani de creație medriană prin expunerea unei impresionante și inedite lucrări grafice, „Viața mea ”(1964) care încununează întreaga sa viziune artistică, dar încastrează și influența puternică a lui Michelangelo Buonarotti. Deși cunoscut, în primul rând, pentru sculptura sa, Cornel Medrea a realizat și lucrări de grafică ce relevă calitatea sa de desenator iscusit. Forma, contrastul și linia dinamică ascund intrinsec o întreagă viziune despre lume, pe cât de calmă, pe atât de neliniștită.

Născut în Imperiul Austro-Ungar la Miercurea Sibiului, sculptorul transilvănean decide să caute o nouă viață la București, astfel va fi printre primii artiști transilvăneni ajunși și afirmați în capitală.

Studiile absolvite la Universitatea Maghiară Regală de Arte Decorative din Budapesta, ghidate de mentorul său Miklos Ligety; călătoriile de studiu în Italia, Austria și Germania; anii petrecuți la Paris asimilând formele clasice ale nudurilor lui Aristide Maillol și, mai târziu, viața artistică din Bucureștiul interbelic, călătoriile în bazinul mediteranean împlinite de fascinația culturii egiptene – toate aceste influențe se vor contopi cu moștenirea preluată de sculptorii români pe care îi admiră Ioan Georgescu și Dimitrie Paciurea.

Diferiți în spirit, condiție socială și viziune artistică, triada de sculptori Cornel Medrea, Ion Jalea și Oscar Han va constitui o etapă importantă în genealogia sculpturii românești.

Sculptorul Cornel Medrea a fost profesor al Catedrei de Sculptură şi Modelaj la Școala de Belle-Arte din București între anii 1933 şi 1964, timp în care a educat nume dintre cele mai mari ale sculpturii românești contemporane. Personalitate foarte cunoscută a artei românești, în perioada vieții, căzută în uitare astăzi, lui îi datorăm primul muzeu de sculptură din România. Opera sa bogată şi valoroasă a contribuit la afirmarea europeană a artei plastice româneşti.

Invităm marele public la un proces de re-amintire. Oferim o ocazie unică de a revedea lucrările de sculptură ce se află într-o comunicare armonioasă cu lucrările de grafică realizate în cele mai telurice tonuri; operele vor aduce publicului o sinteză a colecției Cornel Medrea. Rezultatele vindecătoare ale restaurării vor demonstra o nouă dezvăluire a operelor de artă.

Invităm la rememorarea unui artist național, amintirea unei memorabile colecții de artă, reamintirea primului muzeu de sculptură din România la București, reasigurarea publicului că această colecție își recapătă seva și energia, dar și rolul important pe care îl are în țesutul metropolei bucureștene, iar prin acest criteriu prelungește procesul educativ în care credea atât de mult artistul și profesorul Medrea și recrează un viitor. 

Felicia Raetzky – curator