Expoziție tematică la Muzeul Macovei: Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi

 Din 14 mai 2021

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA MUZEUL MACOVEI

„LIGIA MACOVEI ȘI LIRICA LUI TUDOR ARGHEZI”

Opera Ligiei Macovei este impresionantă prin bogăţia stilistică, coloritul puternic şi accentele utilizate. Se remarcă înclinaţiile expresioniste din detaliile lucrărilor sale, artista preluând elemente pline de forţă şi culoare, care dau expresivitate compoziţiei, dar și priceperea ei de a construi, prin simple linii, imagini pline de înţelesuri şi simboluri. Rafinamentul tehnicii şi spontaneitatea sunt calităţile operei sale.

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” conține numeroase lucrări semnate de artistă, realizate în diverse tehnici (ulei, tehnică mixtă, acuarelă și guașe). Renumită pentru ilustrațiile realizate pentru lirica eminesciană, trebuie menționat și aportul la versurile lui Tudor Arghezi din volumul „Poezii” ilustrat de artistă, apărut la Editura Minerva în anul 1970. Expoziția „Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi” propune o călătorie printre cele mai reprezentative lucrări din cadrul seriei de ilustrații dedicate maestrului.

Printre variaţiile lirice pe care le abordează, Tudor Arghezi conturează un univers în care tratează teme diverse, dând naştere unor lumi miniaturale, dimensiuni paralele în care oglindeşte principii, concepte şi idei pe care le reduce la trăiri, experienţe şi impresii. Ligia Macovei reuşeşte, prin simţul său artistic şi tehnica perfecţionată, să transpună acest univers prin evidenţierea fiecărui element marcant al poeziei şi preluarea principiilor definitorii stilului arghezian. Dacă, pentru lirica eminesciană, Ligia preia melancolia şi muzicalitatea, reducând de cele mai multe ori sentimentele la esenţele lor prin utilizarea liniei, ca modalitate de exprimare brută prin desen, pentru opera lui Arghezi adoptă o atitudine ludică, punctând prin utilizarea accentelor de culoare expresia dură, dar foarte sugestivă. Noutatea şi contrastul puternic faţă de rafinamentul lirismului eminescian îl plasează pe Arghezi la un nivel revoluţionar al poeticii româneşti. Această atitudine tranşantă este transpusă în imagini puternice prin expresivitatea plastică a Ligiei Macovei. Creaţia, oricât de narativă, este impresionantă prin tonurile de culoare şi contrastele conturate într-un decor ludic.

Lirica argheziană este marcantă prin setea de cunoaştere a lumii, prin care poetul încearcă să înțeleagă sensul vieții. Ligia Macovei preia aceste sentimente și le transpune prin filtrul său artistic, conturând o lume a simbolurilor, determinantă pentru perceperea dimensiunii universului arghezian și a dramatismului acestuia. Arghezi abordează teme diverse: poezia filosofică, poezia socială, poezia de dragoste, dar și universul miniatural. Artista reușește să le interpreteze cu o sinceritate plastică, fără a se ascunde de privitor. Expune sentimentele tragice, frica, deznădejdea, melancolia printr-o linie expresionistă. Se pliază astfel foarte bine pe stilul arghezian, ambii refuzând să promoveze frumusețea și tradiționalismul convențional. Uneori se manifestă prin simboluri, alteori printr-o spontaneitate debordantă și sinceră.

Arghezi este interesat şi de universul înconjurător, lumea florilor sau a animalelor domestice. Franchețea cu care Ligia Macovei alege să creioneze elementele și personajele uneori metaforic analizate de Arghezi oferă substanță și confirmă dimensiunea universului poetic, devenit tangibil, susținându-l, trăirile fiind astfel mai aproape de percepția cititorilor. Ilustrația reușește să dea glas cuvintelor nerostite ale maestrului, surprinzând muzicalitatea prin accentele puternice și armonia cromatică.

Expoziția conține 12 lucrări de grafică, dintre care ilustrații realizate în tuș cu peniță pe hârtie, dar și lucrări monotip cu intervenție de guașă și tuș pe hârtie. Unele lucrări sunt mai complexe ‒ cele în care se întrevede forța cromatică prin aplicarea guașei conturată cu tuș, iar altele sunt compuse din jocuri simple de linie. Indiferent de tehnica abordată și de complexitatea lucrării, artista reușește să transmită cele mai importante trăiri poetice. Puterea de expresie este un martor al talentului indubitabil și al tehnicii desăvârșite cu care Ligia Macovei reușește de fiecare dată să impresioneze privitorul.

Cristina Ioniță-Măciucă, muzeograf, curator al expoziției