Expoziția tematică „Raffet: ilustrații de călătorie”, la Palatul Suțu

Din 14 iunie 2023

Raffet: ilustrații de călătorie

În secolul al XIX-lea, dorința de a cunoaște și de a face cunoscută o călătorie a condus la apariția unor publicații socio-geografice. Autorii acestor cărți cu caracter științific erau de cele mai multe ori oamenii cu resurse financiare care aveau un interes aparte de cunoaștere, iar descoperirile lor au fost descrise și ilustrate de artiști celebri ai perioadei. Aceste ilustrații rămân o dovadă istorică binevenită care oferă o privire, chiar și personală, asupra unui spațiu. Ușor exotice, aceste călătorii scot la lumină o nouă atitudine asupra obiceiurilor, evenimentelor, vestimentațiile specifice, modurilor de viață ale unor populații. Secvențe din viața cotidiană se amestecă cu figuri individualizate surprinse, de cele mai multe ori, de un ochi atent la detalii, îndemânatic redate, să le capteze pentru posteritate.

Unul dintre însoțitorii faimosului călător străin prințul Anatoly Nikolaevich Demidov (1812-1870), un bogat industriaș rus cu interese științifice, prinț de San Donato și cunoscut filantrop, a fost Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860), pictor și gravor francez. Acesta ilustrează pentru Demidov cartea Voyage dans la Russie Meridionale et la Crime par la Ungarie, la Valachie et la Moldavie. Călătoria de studiu a avut loc în 1837, iar în 1839 apare publicația menționată la o editură franceză. Între paginile ei, Raffet a reușit să surprindă multe aspecte din Țările Române. Redate de obicei sub forma unor compoziții ample, aceste reunesc activității, vestimentațiile specifice și ocupații care astăzi ne apar surpinzătoare. Artistul surprinde un cioban din Banat, o poștă de cai din Moldova, un bărbier rom, țăranii valahii în care trase de boi, târguri sezoniere, hora valahă, chiar și o adunare a boierilor valahi din 1837 etc. Compozițiile sale sunt pitorești,  pe alocuri aglomerate, alteori calme, ascunzând cu măestrie imperfecțiunile vremii.

Expoziția își propune să expună 36 de gravuri din cele 97 de piese semnate de Auguste Raffet din patrimoniul Muzeului Municipiului București într-o expunere dedicată artistului francez Raffet (numărul de lucrări expuse se poate modifica în funcție de spațiul avut la dispoziție pentru expunere). Acesta este recunoscut pentru activitatea sa ca și gravor în România, însă o expoziție individuală nu i s-a dedicat încă. Prin urmare, obiectivul principal al demersului este să contextualizeze expozițional lucrări din patrimoniul muzeului care nu au mai fost expuse până acum. Expoziția se adresează tuturor categoriilor de public, însă grupurile particulare avute în vedere sunt reprezentate de specialiști din domeniu și de copii care studiază istoria, scopul fiind familiarizarea cu peisajele de secol XIX din spațiul românesc.

Curator:  dr. Nicoleta Bădilă, Biroul Istorie Modernă și Contemporană, Secția Istorie.