Expoziția tematică „Gheorghe Marinescu – o viață dedicată muncii, științei, progresului”, la Palatul Suțu

Din 17 mai 2024

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA PALATUL SUȚU

„Gheorghe Marinescu – o viață dedicată muncii, științei, progresului”

Gheorghe Marinescu (n. 28 februarie 1963 – d. 15 mai 1938) este fondatorul școlii românești de neurologie, întemeitorul școlii de endocrinologie, un pioner al aplicării metodelor histologice și histopatologice în domeniul neurologiei, al metodelor anatomoclinice și electrofiziologice în cercetarea științifică, dar și realizatorul primului film științific (în 1898), la numai câteva luni după inventarea aparatului de cinematografie. A fost profesor la Facultatea de Medicină din București, șef al Serviciului de Boli Nervoase al Spitalului „Sfântul Pantelimon”, ulterior al Spitalului Colentina, membru al Academiei Române. Savantul român și-a consolidat cariera profesională în perioada practicii la Laboratorul de Anatomie Patologică și Bacteriologie condus de profesor dr. Victor Babeș (1854-1926), apoi în clinica de maladii ale sistemului nervos din Spitalul Salpetière (Paris) condusă de prof. dr. Jean Martin Charcot (1825-1893).

Proiectul expozițional își dorește să aducă în atenția publicului „istoria”, descoperirile și cercetările doctorului Marinescu. Astfel, expoziția își propune să fie o incursiune în viața neurologului care va cuprinde un segment dedicat biografiei lui Gheorghe Marinescu (parcursul său către medicină, fotografii de familii, diplome), apoi vom face cunoștință cu cei mai importanți coloboratori ai medicului (Victor Babeș, Jean Martin Charcot, Auguste Lumière, Constantin Parhon, Constantin I. Istrati) prin corespondență dintre aceștia, prin studiile elaborate împreună și prin fotografiile realizate la cele mai importante congrese. Parcursul expozițional va continua cu expunerea unor publicații redactate de Gheorghe Marinescu (Atlas de Histologie Patologică a Sistemului Nervos în lb.franceză, Studiul emotivităţii prin reflexul psihogalvanic, 1936; Extras în lb.franceză din lucrări ale doctorului Gheorghe Marinescu, 1930) și fragmente din publicațiile românești și străine – relatări despre activitatea, conferințele și expunerile realizate de acesta în țară și în străinătate, cu prilejul participării la manifestări științifice (Broşură –„Discurs de recepţie în Academia Română rostit la 29 mai 1936”).

De asemenea, ne propunem să aducem în atenția publicului vizitator aparatul de proiecție folosit de Gheorghe Marinescu pentru studierea diferitelor boli nervoase, care producea tulburări de mișcare ale membrelor – folosind metoda încetinirii imaginilor la proiectarea lor pe ecran, neurologul a creat un tablou complet al mersului în diferite paralizii.

Curator: Silvia Zamfir, șef Secție Antropologie Urbană