Expoziția de pictură „Centenar – 100 Super Eroi în acţiune”

Muzeul Municipiului Bucureşti anunță publicul că la Palatul Suțu poate fi vizitată expoziţia de pictură realizată în cadrul proiectului „Centenar – 100 Super Eroi în acţiune”. Acesta este un proiect susţinut şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Liceul de artă „Hans Mattis Tutch” Brașov și Liceul de Artă „Regina Maria” Alba Iulia, Asociaţia Down Plus București, Asociaţia Mia’s Children, Şcoala gimnazială „Stolnicul Constantin Cantacuzino” comuna Isvoarele. Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 – 11 noiembrie 2018.

Acest proiect îşi propune să marcheze într-un mod inedit celebrarea Centenarului, aducând laolaltă categorii sociale diverse, care se exprimă prin pictură. De asemenea, partenerii doresc îndrumarea publicului tânăr către consumul cultural de calitate, urmărind în același timp cinstirea memoriei personalităţilor istorice româneşti marcante din perioada înfăptuirii Marii Uniri de la 1918 şi promovarea unor viitori artişti români.

Prin implicarea tinerilor se pun bazele unei noi generaţii de oameni responsabili, care să se implice în traseul pe care această naţiune îl va parcurge, o generaţie care să cinsteasă şi ducă mai departe ceea ce au realizat înaintaşii. Membrii comunităților vor afla că arta în general este extrem de benefică, iar copiii trebuie să participe la astfel de manifestări artistice cât mai des.

Proiectul promovează un mediu cultural interactiv şi deschis, accesibil tuturor, reprezentativ pentru o mare varietate de gusturi şi de nevoi culturale. La acesta se poate ajunge prin diversificarea şi implicarea cât mai largă a publicului în activități culturale variate, inclusiv prin susținerea practicilor de amatori.

Proiectul „Centenar 100 – Super Eroi în acţiune” se doreşte a fi doar un demers iniţial în Celebrarea Marii Uniri de la 1918 prin aplicarea educaţiei culturale non-formale cu ajutorul artelor, la scară largă, astfel încat să se atragă atenţia asupra necesităţii nevoii de unitate naţională, de toleranţă şi implicare a comunităţii, dar şi asupra implementării acestor activităţi extracuriculare în programele şcolilor din Romania.