Exponatul Lunii

Peisaj stradal din Paris

Universul palladyan, mereu decorat, ne va înfățișa întotdeauna nuanțele unui artist ce folosește corespondențele pentru a evoca particularități ori atitudini proprii în fața vieții.

Cu un repertoriu tematic relativ restrâns de nuduri, naturi statice sau interioare familiare, subiectele sale se vor înălța mereu la statutul de simbol.

Tablourile lui Pallady sunt mai mult decât pictură. Sunt gândiri, sentimente exprimate prin linii, forme și culori individualizate, precizate într-un raport categoric cu realitatea. Realitatea pe care o reînnoiește primește valențe noi, simbolice, alături de o cromatică emoțională. Tehnica sa preferată, uleiul, convertit în tușe consistente, va crea opere picturale desăvârșite, confirmate în tonuri temperate și mate. Prin năzuința sa la o cromatică desăvârșită, artistul va realiza că principiul culorilor este însăși aspirația umană către absolut. Astfel, un univers palladyan va fi conceput întotdeauna sub influența propriilor concepte, susținute de elemente specifice, precum echilibrul volumelor, al liniilor și al nuanțelor.

Naturile sale statice vor fi replicile propriilor cercetări și teorii, aducând deopotrivă în lumină și reacțiile sale asupra socialului și tinderea spre plinătate artistică. Obiectele, niciodată accidentale, se vor afla mereu în comuniune cu scena întreagă, sugerând o atmosferă propice, liniștită, în care artistul putea să creeze în voie subiectele preferate. Fructele, vaza cu flori, casetele de bijuterii, cărțile sale, ochelarii sau o creație recentă vor fi cele mai dese motive ale naturilor statice. Variantă apropiată a operei La fereastră-Place Dauphine, compoziția de față surprinde o priveliște îndrăgită de Pallady din perioada șederii sale la Paris unde își avea atelierul, foarte aproape de mult iubita Senă.

Lucrarea de față face parte din colecția de artă românească a Pinacotecii Muzeului Municipiului București și este intitulată Peisaj stradal din Paris. Aceasta este realizată în perioada de maturitate artistică a pictorului și este clasată în categoria juridică Fond.