Exponatul Lunii

Universitatea din Bucureşti, cca.1864

foto. Carol Popp de Szathmari

Ilustru în genurile artelor vizuale, Carol Popp de Szathmari (1812-1887) a fost şi un promotor în arta fotografică. Talentul, pregătirea şi dăruirea cu care şi-a exercitat profesiunea aveau să-i confere lui Szathmari o poziţie unanim recunoscută în patrimoniul naţional şi universal, atât ca pictor, cât şi ca fotograf.

Neobosit peregrin şi fin observator al oamenilor şi locurilor prin care a cutreierat, Szathmari nu a fost doar un portretist de studio, creaţia sa fotografică fiind desăvârşită, printre altele, şi de numeroase monumente de arhitectură.

Dintre acestea se remarcă fotografia ce reprezintă clădirea Universităţii din Bucureşti. Numită iniţial Academia, după numele fostei Academii Domneşti din incinta Mănăstirii Sfântul Sava, pe temeliile căreia a fost ridicată, construcţia proiectată de arhitectul Alexandru Orăscu a fost terminată în anul 1864, devenind o prestigioasă instituţie de învătământ superior din România.