Proiectul Cultural ETNOTIQUE – Expoziție outdoor de fotografie de Ziua Iei la Palatul Suțu

Proiectul Cultural ETNOTIQUE
Expoziție outdoor de fotografie de Ziua Iei la Palatul Suțu

Începând din 17 iunie 2021 vă invităm să vizitați expoziția outdoor de fotografie realizată de Asociația Etnotique, dedicată aniversării Zilei Iei 2021. Aceasta este găzduită de Muzeul Municipiului București și va fi expusă în perioada 17 iunie – 1 iulie 2021 pe gardul Palatului Suțu.

RO

Proiectul Cultural ETNOTIQUE

Pornit din dragostea pentru costumul popular și folclor, inițiatoarele proiectului Alexandra Negrilă si Ileana Rădulescu și-au dorit să ofere vizibilitate și promovarea necesară costumelor populare de sec XIX si XX în recentele mișcări ale globalizării.  Plecând de la considerentul că piesele de costum iși pierd apartenența datorită revenirii lor în atenția marilor designeri, inițiatoarele proiectului și-au dorit să pună într-o altă lumină ansamblurile vestimentare din mai multe zone etnografice ale țării.

Astfel, colaborând cu mai multe instituții muzeale : Muzeul Județean Olt, Muzeul Țării Beiușului, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad, Muzeul Județean Teleorman etc. dar și colecții private: Patricia Toma, Colecția etnografică Gabriel Boriceanu, Colecția Etnografică Marius Matei, Colecția Etnografică Emilian Madoșa, Colecția Etnografică Sebastian Paic, Colecția Etnografică Ligia Alexandra Bodea, Colecția Etnografică Ionel Tudoran, Colecția Etnografică Paul Torac, Colecția Etnografică Filomena Burcușel etc, plus costume găsite în cercetăriile de teren la diverși locuitori ai satelor, au reușit până în momentul actual să pozeze și să indexeze în mediul online www.etnotique.ro secțiunea Blog Cultural peste 250 costume din majoritatea zonelor și subzonelor etnografice.

Demersurile de cercetare, ansamblare și documentare ale Alexandrei Negrilă sunt completate de fotografa Ileana Rădulescu prin imaginiile ce evidențiează costumele și detaliile acestora.

Treptat, proiectul își propune să devină un reper în marketingul cultural și o sursă valoroasă de informații privind costumele românești din țara noastră.

 

EN

The cultural project ETNOTIQUE

Being born out of the love for folklore and the traditional costume, the founders of the project Alexandra Negrila and Ileana Radulescu wanted to offer visibility and necessary promotion in the recent globalisation movements, to the traditional costumes of the XIX and XX century.

Starting from the idea that parts of the traditional costume loose their belonging due to the fact that they have a comeback in the collections  of big designers, the founders of the project wanted to shed a different light on the traditional ensemble coming from different ethnographical regions of the country.

And so collaborating with different museums: The County of Olt museum, The Beius County museum, The Viticulture and Fruit Golesti Museum, The museum of Local History and Ethnography Brad, The County of Teleorman museum etc. There are also collaborations with private collections: Patricia Toma, The Gabriel Boriceanu ethnographic collection, The Marius Matei Ethnographic collection, The Emilian Madosa Ethnographic collection, The Sebastian Paic Ethnographic collection, The Ligia Alexandra Bodea Ethnographic collection, The Ionel Tudoran Ethnographic collection, The Paul Torac Ethnographic collection, The Filomena Burcusel Ethnographic collection.

Among these collaborations there are also costumes found in the field research at the houses of various village inhabitants, the founders have managed until now to photograph and index online (site) under  the section Cultural Blog, over 250 costumes varying from the majority of the Ethnographical regions and subregions.

The endeavours of research, assembly and documentation of Alexandra Negrila are completed by the photographer Ileana Radulescu through images which bring out the uniqueness of the costumes and their details.

Step by step the project aims to become a landmark in cultural marketing and a valuable source of informations regarding Romanian costumes in our country.