Etape de desfăsurare a contractelor de supraveghere si cercetare arheologică preventivă