ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI

VA URMA DIN FEBRUARIE 2020

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA PALATUL SUȚU

ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI

Subiectul acestei expoziții este generos și complex. Va fi prezentată publicului  istoria vechiului București din perspectiva existenței unor obiecte cu blazon în patrimoniul Muzeului  Municipiului București, care au aparținut elitei aristocratice bucureștene din secolul al XIX-lea și primele trei decenii ale secolului al XX-lea. Povestea unei lumi care a strălucit prin inteligență, stil și eleganță, spirit de sacrificiu și simț al datoriei, atribute pe care astăzi le regăsim cu greu în societatea românească.

Elita reprezintă o veche categorie socială despre care  istoriografia românească, în comparație cu cea occidentală a scris foarte puțin. Studii genealogice referitoare la familiile nobiliare române au realizat istoricii Ioan C. Filitti, Octav George Lecca, Alexandru Fălcoianu, P. V. Năsturel. După 1989, istoricul Mihai Sorin Rădulescu a realizat studii genealogice referitoare la elita românească „Elita liberală românească”, „Genealogii”, „Memorie și strămoși”ș.a. Alte lucrări în domeniu au fost realizate de Radu Negrescu Suțu, care a scris în 2013 „ Cartea de Aur a Familiei Suțu”. În anul 2015, istoricul și publicistul Filip Lucian Iorga a demarat un proiect amplu dedicat vechilor elite românești intitulat ”Memoria elitelor românești”, coordonând la Editura Corint din București, Colecția ” Istorie cu blazon”. În anul 2017, Mihail Dimitrie Sturdza a publicat în mai multe volume lucrarea„ Familii boierești din Moldova și Țara Românească”.

Obiectivele proiectului nostru expozițional vizează: reconstituirea universului elitei aristocratice bucureștene prin blazoane și a încrengăturilor genealogice; cunoașterea și înțelegerea societății aristocratice românești, a mentalităților și modului de viață din perioada menționată; cercetarea și popularizarea obiectelor cu blazon din patrimoniul muzeului, familiarizarea publicului cu noțiunile blazon, stemă, genealogie; cunoașterea diverselor tipuri de blazoane și monograme ce au aparținut unor familii nobiliare ilustre, cum ar fi: Suțu, Cantacuzino, Ghica, Mavrocordat, Sturdza, Bibescu, Filipescu, Lenș, Familia Domnitoare Cuza, Familia Regală a României.

Se va pune accentul pe cercetarea legăturii speciale dintre blazon și posesorul lui, capacitatea blazonului de a definii o personalitate și de a reconstitui universul și epoca posesorului. Prezența blazoanelor pe aceste obiecte sporește valoarea lor muzeală iar studierea și catalogarea lor reprezintă un domeniu distinct de cercetare. O parte dintre aceste blazoane au fost studiate de heraldiști renumiți, Ioan C. Filitti, Dan Cernovodeanu, Maria Dogaru, ș.a. , însă nu au fost prezentate publicului larg într-o expoziție distinctă. Organizarea unei expoziții cu obiecte de o asemenea valoare  este mai mult decât oportună, deoarece în ultimii 30 de ani în București nu s-a organizat o expoziție cu această tematică. Bucureștenii vor cunoaște prin aceste blazoane într-o manieră inedită, istoria unor familii nobiliare care astăzi sunt cunoscute ca nume de străzi, bulevarde, piețe, oameni care au lăsat urme trainice în istoria țării și a Capitalei.

Expoziția Elite și Blazoane în Vechiul București va cuprinde un număr de aproximativ 300 de piese, armorate cu blazoane, sau care au aparținut unor personalități, din colecțiile muzeului: Artă Decorativă Cristal-Porțelan, Metal, Mobilier, Tipărituri și Imprimate, Artă Plastică, Știință-Tehnică, Fotografii-Cărți poștale și Clișee fotografice, Documente, Textile și Accesorii Vestimentare, Sculptură, Arme, Sigilii, conform listelor anexate, cu unele mici modificări după necesitate.

Expozitia va fi amenajată în Sala de Conferințe a Muzeului Municipiului București de la Palatul Suțu.

Dr. Dana Roxana Nicula, muzeograf Biroul de Istorie modernă și contemporană-Secția Istorie a Muzeului municipiului București