Descoperă Biblioteca Muzeului Municipiului București

 Muzeul Municipiului București și-a constituit o bibliotecă proprie la scurtă vreme de la inaugurare. Menționată documentar pentru prima dată în 1935, ea a fost concepută ca o bibliotecă specializată, dedicată istoriei românilor, orașului București și împrejurimilor. Existența i se datorează în mare măsură medicului George Severeanu, primul director al muzeului (1931-1938), care a fost și întâiul ei donator. În perioada interbelică, biblioteca a funcționat la sediul muzeului din Casa Moruzi (Calea Victoriei, nr. 117), iar din 1956 până în toamna anului 2017 la Palatul Suțu (Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 2).

Ca urmare a măririi fondului de carte și a necesității depozitării lui conform normelor biblioteconomice, de la 1 noiembrie 2017 biblioteca a primit o nouă locație în casa amiralului Vasile Urseanu (1848-1926), construită în 1913 – astăzi Observatorul Astronomic din Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 21. Spațiul destinat universului cărții în această monumentală clădire se află la parter (Depozite) și etajul I (Sala de lectură, Birou, Depozite).

Biblioteca MMB – Sala de lectură

Accesul cititorilor este liber la Sala de lectură, o încăpere decorată cu mobilier modern, dar în armonie cu stilul casei, amintind de farmecul discret și de atmosfera caldă a bibliotecilor începutului de secol XX. Aici pot fi consultate cărți, reviste, ziare, atlase, albume, planuri ș.a. publicate în țară sau în străinătate, precum și toate lucrările tipărite la Editura Muzeului Municipiului București. Cititorii au nouă locuri la masa de studiu, acces la un computer conectat la Internet și posibilitatea de a copia sau fotografia contra cost publicațiile dorite.

Publicul are acces gratuit în bibliotecă, dar nu se oferă împrumut la domiciliu. Publicațiile din Sala de lectură pot fi consultate prin servire liberă la raft, iar cele din depozite prin intermediul bibliotecarului. Bibliotecarul din Sala de lectură oferă asistență, informații bibliografice și preia comenzile cititorilor transmițându-le colegilor de la depozite. Aceștia caută titlurile solicitate în listele bibliografice, le identifică în depozite și le aduc în cel mai scurt timp posibil la Sala de lectură.

Imagine din Depozitul de carte

Pentru informare, cititorii au la dispoziție un fișier tradițional, care cuprinde Catalogul sistematic al publicațiilor existente în Sala de lectură, precum și un fișier electronic cu Publicațiile intrate în bibliotecă în anii 2015-2018. În prezent se lucrează intensiv la înregistrarea datelor bibliografice ale cărților și periodicelor în sistemul integrat de bibliotecă Tinread, în format Unimarc, cu respectarea normelor ISBD (Standardul Internațional de Descriere Bibliografică). Prin utlizarea acestui program profesional de catalogare se va constitui în viitor o bază de date în sistem automatizat, care va putea fi accesată direct în Sala de lectură și on-line.

Din punct de vedere tematic, în bibliotecă predomină lucrările referitoare la istoria românilor și istoria orașului, dar se găsesc și scrieri din alte domenii: arheologie, antropologie, muzeologie, memorialistică, numismatică, artă, arhitectură, beletristică, drept, geografie, lexicografie. Într-un fond aparte sunt grupate cărţile imprimate în epoca medievală și modernă la București și în alte vechi centre tipografice din țară sau străinătate, precum și relatările călătorilor străini în Țările Române.

Biblioteca MMB – Depozit Periodice

De la un nucleu de circa 3.000 de volume existente în 1949, biblioteca deține în prezent peste 53.536 de unități bibliografice, reprezentând publicaţii monografice (cărți, broșuri), publicații seriale (reviste, ziare) și documente audio-vizuale (CD, DVD). Acestea sunt organizate în Fondul de carte curentă, Fondul periodice, Fondul special, Fondul Audio-Video, Fondul de carte veche și cu valoare bibliofilă. Fondul general al bibliotecii se dezvoltă permanent prin achiziții, donații primite de la autori, persoane particulare sau instituții de cultură și prin schimbul de publicații cu biblioteci, muzee, universități și institute de cercetare din țară sau străinătate (Biblioteca Muzeului Național Germandin Nürnberg, Biblioteca Națională a Germaniei din Leipzig, Biblioteca Universității din Salamanca).

Pe lângă evidența, catalogarea, conservarea publicațiilor și servirea cititorilor, în bibliotecă se desfășoară activități de cercetare și valorificare a cărții de patrimoniu editată și publicată în România și Europa în cursul secolelor XVI-XIX. Tipăriturile vechi și rare, edițiile prime sau exemplarele cu valoare memorială, care conţin urmele lecturii și însemnări ale vechilor proprietari, sunt periodic prezentate publicului în expoziții tematice. De asemenea, ele constituie subiectul unor comunicări, articole și volume referitoare la istoria cărții și tiparului.

Beneficiind de un spațiu adecvat, cu un fond de carte valoros, Biblioteca Muzeului Municipiului București asigură condiţii optime de informare, studiu și delectare tuturor celor pasionați de cunoaștere și lectură.

Daniela Lupu – Șef Serviciu Documentare, Bibliotecă, Arhivă

  • Adresa: Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21 (Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”)

  • Telefon: 0786 410 035

  • E-mail: biblioteca@muzeulbucurestiului.ro

  • Rețele sociale: https://www.facebook.com/BibliotecaMuzeuluiMunicipiuluiBucuresti/

  • Program: luni-joi, 9:00-15:00. Pentru copierea sau fotografierea publicațiilor de uz curent se percep următoarele taxe: taxa de copiere pagină A4=0.50 lei; taxa de fotografiere= 10 lei/zi.