Conferință despre familiile cu blazon din vechiul București

Muzeul Municipiului București vă invită vineri, 13 martie 2020, ora 18.00, la conferința „Familii cu blazon din vechiul București”, eveniment care va avea loc la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2), susținută de dr. Dana Roxana Nicola, muzeograf MMB și curator al expoziției „Elite și blazoane în vechiul București”. Conferința va oferi o pledoarie despre marile familii boierești române, despre destine, fapte, întâmplări, însumate într-o istorie extraordinară, esențială și profundă.

Din dorința de a recupera istoria vechilor elite, familiilor boierești române le-au fost dedicate studii genealogice, memorii, monografii, acestea constituind adevărate istorii de familie ale marilor boieri de altădată, o legătură trainică între trecutul și prezentul României.

Studii genealogice referitoare la familiile nobiliare române au realizat istoricii Ioan C. Filitti, Octav George Lecca, Ștefan Greceanu, Alexandru Fălcoianu, P. V. Năsturel. După 1989, istoricul Mihai Sorin Rădulescu a realizat studii genealogice referitoare la elita românească: „Elita liberală românească”, „Genealogii”, „Memorie și strămoși” ș.a. Alte lucrări în domeniu au fost realizate de Radu Negrescu Suțu, care a scris în 2013 „Cartea de Aur a Familiei Suțu”.

În anul 2015, istoricul și publicistul Filip Lucian Iorga a demarat un proiect amplu dedicat vechilor elite românești intitulat „Memoria elitelor românești”, coordonând la Editura Corint din București, Colecția „Istorie cu blazon”. În anul 2017, Mihail Dimitrie Sturdza a publicat în mai multe volume lucrarea „Familii boierești din Moldova și Țara Românească”.

Studiile genealogice mai vechi sau cele efectuate recent ne fac să înțelegem că am avut o aristocrație de care merită să ne aducem aminte, urmele acestor familii există și astăzi prin clădiri grandioase, școli, biserici, spitale, lăsate în București și alte orașe ale țării. Faptele lor de curaj, devotament și patriotism le evocăm cu pioșenie, încercând să le facem cunoscute și generațiilor tinere. Neavând repere, ne raportăm la trecut, un trecut care ne onorează și pe care nu trebuie să-l uităm.

Familiile ale căror destine vor fi evocate sunt familii nobiliare ilustre, ce fac parte din panteonul nostru național: Suțu, Ghica, Bibescu, Miclescu, Filipescu, astăzi cunoscute bucureștenilor ca nume de palate, bulevarde, străzi și piețe.

Muzeul Municipiului București păstrează în colecțiile sale obiecte care au aparținut acestor familii, ele constituind, prin vechime, valoare istorică și artistică, un adevărat tezaur.

Bilet de intrare: 10 lei.