Colecții Backup

COLECŢIA „FOTOGRAFII”

Colecția de fotografii cuprinde 63.500 de obiecte, dintre care aproximativ 46.500 sunt fotografii, în jur de 6.000 cărţi poştale şi circa 11.000 sunt clişee pe sticlă şi celuloid. Fotografiile sunt de dimensiuni diferite, de la 6/9 cm până la dimensiuni de 100/120 cm, ilustrând atât imagini din Bucureştiul secolelor XIX şi XX, cât şi portrete […]

COLECŢIA „ŞTIINŢĂ-TEHNICĂ”

Colecţia Ştiinţă-Tehnică din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti conţine 2136 obiecte, piese de uz curent în prezent de mică frecvenţă, precum instrumente muzicale, discuri din ebonită, metal şi hârtie, instrumente de măsurat, litere şi ornamente tipografice, corpuri de iluminat, fiare de călcat, ceasuri de buzunar, de perete, de masă, de mână, aparate fotografice, unelte şi scule. […]

COLECŢIA „DIVERSE”

Colecţia Diverse conţine 783 de obiecte, piese decorative alături de obiecte de uz curent, cu suport din lemn, metal, ceramică, marmură sau sticlă de mică frecvenţă. Cele mai multe obiecte din colecţie îşi au originea în ateliere din Anglia, Austria, Ungaria, Rusia, Franţa, dar și din România, iar un număr redus sunt de factură orientală, […]

COLECŢIA „ARME”

Colecţia Arme cuprinde 533 de obiecte: arme albe şi de foc. Ele acoperă un larg areal geografic, cuprins între secolele XIV și XX. Pe lângă piesele de factură autohtonă, colecţia cuprinde şi numeroase arme de provenienţă străină, atât orientale cât şi occidentale, din Germania, Rusia, Austria, Imperiul Otoman, S.U.A, Ungaria, Belgia, Franţa, Anglia, Japonia etc. […]

COLECŢIA „ARTĂ PLASTICĂ”

Colecţia „Artă Plastică” a fost înfiinţată în anul 1956, iar în anul 1971 colecţia era alcătuită din cca. 1500 de tablouri, desene, pietre funerare, steme etc. În prezent, colecţia „Artă Plastică” este alcătuită din 2395 de tablouri în ulei, acuarele, desene şi plăci de gravură. Printre piesele valoroase şi importante din punct de vedere artistic […]

COLECŢIA „ICOANE ŞI OBIECTE DE CULT”

Colecţia de artă religioasă şi obiecte de cult din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti este reprezentativă pentru perioada târzie a artei religioase româneşti (sec. XVII – XIX). Colecţia se remarcă prin bogăţia genurilor artistice, de la icoane pe lemn şi sticlă, fresce, până la arta metelelor şi a picturii. Obiectele fac parte atât din cultul ortodox […]

COLECŢIA „TEXTILE ŞI ACCESORII VESTIMENTARE”

Colecţia Textile şi accesorii vestimentare cuprinde 2.091 obiecte de o mare diversitate, piese cu valoare artistică, istorică şi memorialistică. Colecția cuprinde o serie de costume de factură orientală și occidentală, de secol XVIII – XIX pentru care există numeroase accesorii purtate în acea perioadă: punguţe, paftale, cordoane, papuci (iminei), fesuri și diferite alte obiecte de […]

COLECȚIA „ARTĂ DECORATIVĂ-METAL”

Colecția Artă decorativă-metal cuprinde 10.860 de obiecte, în a căror componență intră metale și aliaje diferite, pe bază de cupru, staniu, plumb și fier, ce ilustrează arta decorativă europeană și, sporadic, pe cea orientală. Majoritatea obiectelor sunt de secol XIX. Sunt obiecte argintate, cromate, nichelate, aurite etc., cu profil laic și religios, având valoare memorialistică, […]

COLECŢIA „ARTĂ DECORATIVĂ – PORŢELAN

Colecţia: „Sticlă, porţelan şi ceramică” cuprinde 4.747 piese, valoroase din punct de vedere artistic şi istoric, reprezentative pentru secolele XIX și XX. Remarcabile sunt porţelanurile de Sevres, Meissen şi Alt Wien, cu un vădit caracter decorativ, dar, în unele cazuri, și utilitar. Dintre acestea un loc special îl au cele cu stema Principatelor Unite şi […]

COLECŢIA „ARTĂ DECORATIVĂ – MOBILIER”

Colecţia de mobilier este relativ mică, cuprinzând 227 obiecte. Piesele sunt mai ales din a doua jumătate a secolului XIX, când influenţa occidentală s-a făcut simţită cu precădere în lumea avută a Bucureștilor. Printre obiectele colecţiei se remarcă măsuţe din lemn cu decor marchetat, garnituri de salon stil Napoleon III, mobilier stil Biedermeier, bufete cu […]

COLECŢIA „DOCUMENTE

Colecţia de documente are un număr de 11.572 de obiecte adunate prin achiziţii şi donaţii de-a lungul anilor. Documentele sunt de două tipuri: originale şi copii, emise în limba română, cât şi în latină, franceză, germană, slavonă, maghiară, rusă, turcă, greacă, armeană, coreană. Ele reflectă toate domeniile societăţii: economic, cultural, religios, social, politic. Reprezintă dovada […]

COLECŢIA „TIPĂRITURI ŞI IMPRIMATE”

Colecţia „Tipărituri şi imprimate” ocupă un loc important în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti atât prin valoarea artistică cât şi cea documentară a lucrărilor. Sunt cuprinse 7664 de lucrări. Se remarcă o varietate de litografii şi gravuri deosebit de interesante a unor vremuri trecute, mai ales din secolul XIX. Reprezentative sunt lucrările ce poartă semnătura lui […]

COLECŢIA „HĂRŢI ŞI PLANURI”

Colecţia de Hărţi şi Planuri numără 1.336 obiecte, dintre care 467 sunt hărţi şi 869 planuri, precum şi lucrări cu valoare deosebită din secolele XVI – XX. În acestă colecţie se găsesc lucrări cartografice întocmite de Abraham Ortelius (1595), I. B. Homann, W. Lazius şi G. Mercator, ce au drept subiect Europa, Ţările Balcanice, Principatele […]

COLECŢIA „SCULPTURĂ”

Colecţia de sculptură cuprinde plachete, machete de monumente, studii în lut sau ipsos, busturi, compoziţii de autori români sau străini. Consecvenţi cu programul de păstrare a memoriei capitalei, „ctitorii” în timp ai acestei colecţii au adunat un variat material ilustrativ, referitor la diverse prezenţe istorice familiare – personalităţi ale vieţii politice sau culturale – dar […]

COLECTIA AUR SI METALE PRETIOASE

O parte importantă a colecției Aur și Metale Prețioase este alcătuită din obiecte donate de Dr. George Severeanu și mai târziu de soția sa, Maria. Acestea sunt monede grecești de aur, emisiuni ale cetăților Syracuza și Tauromenium, emisiuni din insulele Lesbos și Cipru, din Cartagina sau Egipt. Pentru emisiunile romane, cu excepția unei monede de […]

COLECŢIA NUMISMATICĂ

Colecţia Numismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti este formată din aproximativ 38000 de monede şi bancnote, provenind în general din cercetările arheologice desfăşurate de-a lungul timpului de către colectivele de specialişti din cadrul instituţiei, dar şi din diferite descoperiri întâmplătoare. O parte semnificativă a colecţiei s-a constituit în urma unor generoase donaţii din prima parte a […]

COLECŢIA PARANUMISMATICĂ

Colecţia denumită Paranumismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti, reuneşte aproximativ 20000 obiecte structurate pe mai multe subcategorii în funcţie de artefacte. Dintre acestea amintim, medalii şi plachete, insigne, decoraţii, sigilii, hârtii de valoare, a căror importanţă istorică pentru perioada modernă este incontestabilă. Toate aceste tipuri de obiecte, reunite în cadrul colecţiei Paranumismatică, constituie un prețios izvor […]

COLECŢIA „C.I. ŞI C.C. NOTTARA”

Colecţia „C.I. şi C.C. Nottara” s-a deschis publicului în anul 1956, în clădirea din bd-ul Dacia nr. 105, din Bucureşti, printr-o donaţie făcută de Ana Nottara, soţia compozitorului Constantin C. Nottara (1890-1951). Muzeul ocupa parterul şi primul etaj al imobilului construit în anul 1931 şi deţine obiecte de patrimoniu importante din punct de vedere istoric […]

COLECŢIA „MARIA ŞI DR. GEORGE SEVEREANU”

Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” a fost donată municipalităţii de medicul radiolog George Severeanu, pasionat colecţionar de antichităţi şi primul director al Muzeului Municipiului Bucureşti şi mai apoi de către soţia acestuia Maria, fiind deschisă pentru public în casa unde au locuit cei doi, în luna noiembrie 1956. În perioada imediat următoare a fost […]

FONDUL DE CARTE VECHE SI CU VALOARE BIBLIOFILA DIN BIBLIOTECA MUZEULUI MINICIUPIULUI BUCURESTI

Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti deţine un valoros fond de patrimoniu constituit din 1957 unități bibliografice reprezentând: manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche (1560-1800), carte românească veche (1648-1830), carte cu valoare bibliofilă (1800-1900) şi periodice vechi româneşti (sec. XIX). Nucleul fondului este constituit din publicații cu valoare documentară pentru istoria românilor şi istoria oraşului din secolele […]

PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Pinacoteca municipală este cel mai frumos proiect cultural în care Primăria Capitalei, din cele mai timpuri vremuri, a investit. Este un proiect născut (1933) prin strădania primarului Dem I. Dobrescu pentru alcătuirea unui spațiu muzeal unde cetățenii capitalei să vină și să se familiarizeze cu valorile artei românești. Pinacoteca a devenit cu timpul cel mai […]

COLECŢIA ”CORNEL MEDREA”

Colecţia Medrea a luat fiinţă printr-o serie succesivă de donaţii. Prima a avut loc în anul 1948, în urma unei ample expoziţii retrospective. Iniţial donația, ce cuprindea 118 lucrări şi 38 desene, a fost expusă câţiva ani la Palatul Mogoşoaia, iar din 1957 a fost găzduită într-un imobil de pe Strada G-ral Constantin Budișteanu, nr. […]

COLECŢIA „FREDERIC STORCK ŞI CECILIA CUŢESCU-STORCK”

Colecţia este adăpostită în casa celor doi artişti, construită între 1911-1913 de către arhitectul Alexandru Clavel pe Strada Vasile Alecsandri din Bucureşti. Aceasta cuprinde peste 2400 de piese donate Municipalităţii în anii 1951 şi 1983. În cadrul expoziţiei permanente pot fi admirate peste 200 de opere de artă: picturi, sculpturi, lucrări de grafică, obiecte cu […]

COLECŢIA DE ARTĂ POPULARĂ DR.NICOLAE MINOVICI

Casa şi colecţia de obiecte de artă populară au fost puse la dispoziţia publicului încă din 1914. Colecţia muzeului fiind alcătuită de colecţionari, fără un plan dinainte stabilit, nu toate regiunile sunt egal reprezentate. Cele mai numeroase obiecte sunt costumele tradiţionale din regiunile Suceava, Ilfov-Vlaşca, Argeş, la care se adaugă ţesături din Oltenia, ceramică şi […]

COLECŢIA „POMPILIU ŞI LIGIA MACOVEI”

Colecție inedită în peisajul cultural bucureștean asemeni unui portal în timp. Ea a fost alcătuită de Ligia și Pompiliu Macovei și este găzduită în casa din str. 11 iunie, nr.36. Este o colecție prin care vedem cum ar fi arătat România dacă istoria ar fi fost altfel, este o poartă spre un timp ce ar […]

COLECȚIA MUZEULUI MEMORIAL „GHEORGHE TATTARESCU”

Colecția uneia dintre cele mai importante personalități ale artei și istoriei artei românești- Gheorghe Tattarescu (1820-1894). Acesta împreună cu Theodor Aman (1831-1891) sunt întemeietorii Școlii de Belle-Arte din București (1864). Muzeul Municipiului București este deținătorul ambelor colecții, fiind depozitorul cu mândrie a unui tezaur memorialistic important nu numai pentru București și bucureșteni, ci și pentru […]

Colectia „Theodor Aman” – Conservator Nicoleta Ene

Colecția este extrem de variată și deosebit de valoroasă, întrucât constă din lucrări semnate Aman ce reprezintă aproape toate genurile și tehnicile artei de șevalet, gravură, artă decorativă, la care se adaugă diverse obiecte care i-au aparținut maestrului. Expuse în casa artistului, obiectele alcătuiesc un tot unitar, conservă atmosfera de sfârșit de secol XIX și […]