Colectia „Theodor Aman” – Conservator Nicoleta Ene

Colecția este extrem de variată și deosebit de valoroasă, întrucât constă din lucrări semnate Aman ce reprezintă aproape toate genurile și tehnicile artei de șevalet, gravură, artă decorativă, la care se adaugă diverse obiecte care i-au aparținut maestrului. Expuse în casa artistului, obiectele alcătuiesc un tot unitar, conservă atmosfera de sfârșit de secol XIX și oglindesc spațiul în care a trăit și creat primul pictor român modern. Fondul principal îl constituie donația Anei Aman din 1904, sporit ulterior prin alte donații, transferuri sau achiziții, dar și privat, în 1950, de un lot important, ce a contribuit la constituirea Galeriei Naționale. Muzeul deține 165 de lucrări de pictură în ulei, pe pânză sau pe panouri din lemn. Cuprinde compoziţii istorice, admirabile peisaje, naturi moarte, portrete. Alături de pânze reprezentative, muzeul posedă o amplă colecţie de gravuri – tehnică pe care Theodor Aman a exprimentat-o cu asiduitate. Gravura în acvaforte este tehnica însuşită de Aman la Paris, în timpul anilor de studii şi căreia i se va consacra cu perseverență începând cu 1872 până în 1881. Pentru performanțele de excepție în această tehnică este ales membru al Societății Aquafortiștilor de la Paris în 1875. În inventarul din 1904 figurează 53 de gravuri încadrate şi 43 de plăci de gravură, donate de Ana Aman, cărora li se adaugă alte donaţii ale Anei Aman şi exemplare din tirajele postume Fisher Galaţi, Adrian Maniu – Mişu Teişanu sau Alexandru Moscu, ceea ce face ca muzeul să deţină actualmente 298 gravuri. Acuarela este reprezentată prin intermediul a 33 de lucrări pe teme diverse, unele inedite, altele prezente şi în pictură, gravură sau desen. Aparţinând fondului originar donat de soţia sa, Ana Aman, în 1904 există şi obiecte personale: pensule, şevaletul, presa de reprodus gravuri, violoncelul, arme, măşti, costume, precum şi colecţia de obiecte orientale.