Colecția știință și tehnică reconstituie universul tehnico – științific și aplicativ

Gramofon marca Klingsor, 1910-1920

Muzeul Municipiului București este păstrătorul unui valoros patrimoniu, una dintre colecțiile reprezentative fiind cea de Știintă – Tehnică. Până în anii ’90 piesele de știință și tehnică nu constituiau o colecție de sine stătătoare, patrimoniul muzeului fiind împărțit pe perioade istorice. Patrimoniul este astăzi însă organizat pe colecții de profil: Artă decorativă, Artă plastică, Documente, Știință și Tehnică, Fotografii, Cărți poștale și clișee fotografice, Textile și accesorii vestimentare, Hărți și planuri, Tipărituri și imprimate.

Constituită în mare parte din donații și achiziții, colecția de știință și tehnică și-a dezvoltat și diversificat patrimoniul cuprinzând astăzi aproximativ 2.136 obiecte, valori deosebite pentru istoria științei și tehnicii, dintre care se remarcă piese de referință pentru evoluția înregistrării și redării sunetului, a istoriei tehnicii fotografice și cinematografice, a evoluției comunicațiilor (telegrafie, telefonie, radiotehnică, televiziune), măsurarea timpului, piese de uz curent: instrumente de măsurat, litere şi ornamente tipografice, corpuri de iluminat, fiare de călcat, unelte şi scule, dar și obiecte cu valoare memorială care au aparținut familiilor Rosetti, Ghica, Severeanu, ca să menționăm doar câteva.

Cele mai multe obiecte din colecţiei îşi au originea în ateliere din Anglia, Austria, Italia, Franţa, România, iar un număr redus sunt de factură orientală. Remarcante pentru istoria înregistrării și redării sunetului sunt: automatele muzicale (marca Klingsor), cutii și ceasuri muzicale, simfonioane, gramofoane, patefoane (mărcile Edelweiss, Columbia, Odeon, Paillard), piane (mărcile Steinway & Sons, Focké & Fils) și o mulțime de modele de suporturi de înregistrare (cilidrii cu pini, discuri metalice perforate, discuri de ebonită, discuri de vinil, produse de casele de discuri: Columbia, Pathé, Odeon, His Master’s Voice, Electrecord. Piese reprezentative pentru industria cinematografică și arta fotografică care se află în patrimoniul muzeului sunt: kinetoscopul și kinetofonograful marca Edison, fabricate în anul 1898, aparatul de proiecție marca Pathé, stereovizorul cu imagini duble, lanterna magică și aparatele fotografice mărcile: Eastman Kodak, Gaumont, Carl Zeiss, E. Bardin & Co, Agfa. Muzeul deține unul dintre primele tipuri de aparate fotografice Optior, produse de Întreprinderea Optica Română (1958).

O altă categorie de obiecte este cea care ilustrează evoluția istorică a sistemelor de transmitere a informației la distanță: telefonia reprezentată prin telefoane de birou și de perete produse de Fabrica de Telefoane și Radio Standard – București, Ericson, Thomson, Siemens, centrală telefonică cu 60 linii de la Uzina Grigore Preoteasa, relee morse; radiotehnicareprezentată prin aparate de radio și televizoare produse de Întreprinderea Electronica, Fabrica Radio Popular și Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG (A.E.G – Germania).

Colecția este deosebită și datorită ceasurilor, a varietății mărcilor, mecanismelor și stilurilor. Astfel întâlnim ateliere și mărci celebre ca: Japy Freres, Brequet, G. Prior, Longines, Doxa, Paul Garnier, Miroy Freres și stiluri ca Empire, Art Deco. Cel mai vechi ceas din colecție este un ceas de diligență din secolul XVlll, cu mecanism tip Spiendel. Muzeul deține pendula de perete comandată la Viena de bogata familie Tunusli și adusă în țară în anul 1804 de Tudor Vladimirescu, care în acea perioadă se ocupa cu negoțul.

O altă piesă valoroasă a colecției este ceasul de buzunar marca Paul Garnier, ce a aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866). Printre piesele de rezistență ca frumusețe și valoare se numără și garnitura de șemineu compusă din ceas și două sfeșnice Delft, ce au aparținut familiei Ghica. Unele dintre obiectele colecţiei provin din fonduri speciale, cum ar fi cele cu însemnele Principatelor Române.

Cu ajutorul acestor piese poate fi reconstituit un univers tehnico – științific și aplicativ din perioada secolelor XIX – XX. Piese reprezentative din această frumoasă colecție pot fi admirate în expozițiile Muzeului Municipiului București pe care vă invităm să le vizitați.

Loredana Cristina Mocanu, conservator colecție