COLECȚIA MUZEULUI MEMORIAL „GHEORGHE TATTARESCU”

Colecția uneia dintre cele mai importante personalități ale artei și istoriei artei românești- Gheorghe Tattarescu (1820-1894). Acesta împreună cu Theodor Aman (1831-1891) sunt întemeietorii Școlii de Belle-Arte din București (1864). Muzeul Municipiului București este deținătorul ambelor colecții, fiind depozitorul cu mândrie a unui tezaur memorialistic important nu numai pentru București și bucureșteni, ci și pentru români în genere.

Gheroghe Tattarescu este un reformator al artei românești, prin maniera de pictură pe care o introduce, dar și un susținător al noilor talente, chiar și în cele mai nefericite momente. Colecția pe care o deținem păstrează memoria autorului și a admosferei în care artistul s-a desfășurat. Din 1953 colecția a fost deschisă către public fiind îmbogățiță de două donații făcute de Georgeta Wertheimer-Ghika și Michaela Eleutheriade.

Muzeul păstrează amprenta pusă de fondatorul său dorind să fie unul ce inspiră și reformează suflete, susținind noutatea, oferind un exemplu a ceea ce a însemnat fundamentul modernității românești. În momentul de față casa se află în proces de conservare, urmând să intre în restaurare și reconsolidare în cel mai scurt timp.