CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN ZILELE 10 ŞI 15 MARTIE 2017 ÎN CADRUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI