Categorie: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice Anul 4

The divisionary coinage of Mircea the Elder within the Maria and Dr. George Severeanu Collection

Autori PÎRVULESCU Alina Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare engleză TITLU în română Emisiunile divizionare de la Mircea cel Bătrân din colecţia “Maria şi Dr. George Severeanu” Excerpt Autoarea prezintă un lot format din şase monede divizionare ale Ţării Româneşti, bătute în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), din cadrul colecţiei „Maria […]

Read More

Again about Mithridates VI Eupator and the western coast of the Black Sea. About Istrian Lysimachus type staters with monograms HP and ME

Autori PETAC Emanuel Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare engleză TITLU în română Din nou despre Mithridates VI Eupator şi coasta vestică a Mării Negre. În legătură cu staterii histrieni de tip Lysimach cu monogramele HP şi ME Excerpt Autorul publică doi stateri histrieni, de tip Lysimach, având pe revers monogramele respectiv , […]

Read More

Regarding a rare Istrian bronze issue from the 2nd century BC

Autori IONIŢĂ Virgil MARIN Steluţa Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare engleză TITLU în română Despre o rară emisiune histriană de bronz din secolul al II-lea a.Chr. Excerpt Între câteva notiţe păstrate de-a lungul timpului, noi am descoperit o fotografie a unei monede de bronz emisă la Istros, aşa cum reiese din reprezentarea […]

Read More

Consideraţii privind activitatea monetăriei histriene în perioada elenisticădin perspectiva câtorva serii rare de bronz din tipurile Apollo şi Demetra

Autori TALMAŢCHI Gabriel Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare română Excerpt Considerations on the activity of the Istrian mint during the Hellenistic Age, from the perspective of some rare bronze Apollo and Demeter type issues. The author draws attention to some of the Istrian bronze pieces of the Apollo and Demeter series from […]

Read More

Despre cele mai timpurii monede de tip Apollo emise la Istros (sec. al IV-lea a.Chr)

Autori DIMA Mihai Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare română Excerpt About the earliest Apollo type coins issued at Istros (4th century BC). The article deals with several aspects related to the group of Istrian bronze coin issues named Apollo-Fedeşti, known primarily due to the hoard discovered in Fedeşti village, Şuletea commune, Vaslui […]

Read More

Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch şi Cluceru Udricani

Autori MOŢEI Raluca Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Excerpt The Jewish Quarter: Rescue archaeological research in the area of Iulius Barasch and Cluceru Udricani streets. Cities suffer metamorphoses over centuries. Economic, spatial or temporal features lead to their perpetual transformation and modernization. The archaeological research undertook earlier this year in Bucharest […]

Read More

Descoperiri aparţinând culturii Dridu în aşezarea de la Bucureşti – “Străuleşti Măicăneşti”

Autori VINTILĂ Camelia-Mirela Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Excerpt Des découvertes de la culture Dridu trouveés sur les site de Bucarest – “Străuleşti Măicăneşti”. Les recherches archéologiques préventives effectuées à Bucarest Străuleşti-Măicăneşti ont été imposées par la construction d’un bâtiment à destination de habitation permanent en propriété privée. Sur une aire […]

Read More

De spectaculis: the organizers of the philotimiai in the Pontic regions

Autori STREINU Marius Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză Excerpt De spectaculis: Organizatorii de philotimiai în spaţiul pontic. Prin acest articol intenţionăm să facem o analiză refritoare la persoanele implicate în organizarea luptelor de gladiatori în provinciile romane de la Marea Neagră. Informaţiile cu privire la acest subiect sunt în totalitate epigrafice […]

Read More