Cărți dedicate Muzeului Gheorghe Tattarescu. Repertorii de pictură și grafică

„Muzeul Gheorghe Tattarescu – Repertoriul de Pictură”

Acest volum a apărut la Editura Muzeului Municipiului București în anul 2014 și este dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Școlii de Belle Arte din București.

S-a dorit ca acest „Repertoriu de pictură” – autori Aura Popescu și Vasile Dobre – să devină, în timp, un instrument util de lucru și un reper de care să se poată folosi, pentru lucrările lor viitoare, generații întregi de cercetători. Mai ales pentru că, în prezent, Muzeul Gheorghe Tattarescu este închis, urmând a fi redat publicului ulterior restaurării și renovării necesare.

Primul capitol al lucrării are ca figură centrală personalitatea pictorului și cuprinde referințe cronologice referitoare la viața și activitatea sa artistică. Opera picturală semnată de Gheorghe Tattarescu este structurată în două subcapitole: primul este dedicat creației originale, fiind ordonat tematic și cronologic; al doilea îi prezintă copiile, realizate de artist în timpul studiilor italiene (1845-1851) după lucrările maeștrilor străini, etalate în muzeele din Italia.

Un capitol aparte este dedicat iconarilor anonimi (ce aparțin școlii românești și celei rusești), a căror operă se află, în prezent, în patrimoniul muzeului. Apoi, un alt segment este dedicat autorilor români și străini peregrini, mai mult sau mai puțin cunoscuți și importanți, dar care, într-un fel sau altul, au avut tangență cu Tattarescu sau rudele sale și ale căror lucrări, pe diverse teme, fac și ele parte din patrimoniul muzeului. Seria alegoriilor se regăsește de asemenea în carte, precum și exemplificarea picturii pe șevalet realizată de Tattarescu. Și, bineînțeles, pagini ample sunt dedicate portretisticii sale, considerată de critica de specialitate ca fiind latura cea mai valoroasă a operei celebrului pictor român.

Imaginea de pe coperta principală este o pictură realizată de Gheorghe Tattarescu – „Femeie tânără cu salbă” (ulei/pânză).

„Muzeul Gheorghe Tattarescu – Repertoriu de grafică”

După „Repertoriul de Pictură”, editat în anul 2014, Muzeul Municipiului București a continuat prezentarea colecției Muzeului Gheorghe Tattarescu prin publicarea celui de-al doilea volum, dedicat de această dată operelor grafice. Autor Aura Popescu, alături de colaboratorii din cadrul MMB – Vasile Dobre și Rodica Ion, muzeografi și conservatorul Tomița Ionescu.

Acest volum este structurat în două capitole distincte: primul, dar și cel mai amplu cantitativ și calitativ este, în mod firesc, dedicat exclusiv datelor biografice și operelor lui Gheorghe Tattarescu. Acestea din urmă sunt ordronate în etape de creație clasificate, la rândul lor, pe tematică, tehnică și cronologie. Al doilea capitol este consacrat celorlalți autori români și străini, cu referințe cronologice privind viața și activitatea artistică a acestora. Unii dintre ei au fost confrați de breaslă și prieteni ai lui Gheorghe Tattarescu sau contemporani cu Micaela Eleutheriade, nepoata pictorului.

Înțelegerea operei grafice a lui Gheorghe Tattarescu impune o integrare retrospectivă în cadrul general al graficii românești din secolul al XIX-lea, incursiune dificilă, prezentată doar prin date sporadice întrucât, precum observa academicianul George Oprescu: „Un studiu asupra graficei românești, adică asupra desenului sub diversele lui forme și asupra gravurei noastre în secolul al XIX-lea, este o lucrare (…) într-un fel mai îndrăzneață decât un studiu al picturii în același interval. Puțini, foarte puțini sunt la noi cei care au acordat importanță lucrărilor în alb și negru, chiar atunci când a fost vorba de artiști de talia lui Aman, a lui Grigorescu sau Luchian”.

Desenul a reprezentat pentru Tattarescu un indispensabil și constant instrument de lucru – starea de fapt se oglindește, pe etape, în foile rămase de la Maestru. Desenul l-a practicat cu scrupulozitate, ca formă de construire a compozițiilor, lăsând posterității o serie de schițe, studii, lucrări inițiatoare pentru picturi murale bisericești, dintre care unele de-a dreptul spectaculoase. Toate acestea se relevă din plin cititorului lucrării „Muzeul Gheorghe Tattarescu – Repertoriu de grafică”.

(Prezentare preluată din ziarul MMB – „București în 5 minute”)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *