CARICATURĂ ȘI UMOR

VA URMA DIN 27 NOIEMBRIE 2020

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA PALATUL SUȚU

CARICATURĂ ȘI UMOR – O “PENIȚĂ” SATIRICĂ DIN COLECȚIILE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Expoziția cu tema caricatură și umor, va fi prezentată publicului larg, în perioada 27 noiembrie 2020 – martie 2021, la Palatul Suțu, și pune în valoare obiecte culturale din patrimoniul Muzeului Municipiului București, obiecte care nu au mai fost expuse niciodată, făcându-se astfel  cunoscute pentru prima dată publicului vizitator.

Vor fi expuse caricaturi portretistice din lumea politică și  lumea artistică  din Colecția Artă plastică pictură: ulei pe carton, ulei pe lemn, ulei pe pânză, acuarele și desene.

Ceramică smălțuită sec. XX, atelier românesc: desene umoristice a unor aspecte/situații intenționat exagerate pentru a atrage atenția și a satiriza, din Colectia Artă Decorativă Sticlă-Porțelan.

Cărți poștale – caricaturi politice, din Colecția Fotografii, Cărți Poștale și Clișee Fotografice.

Va completa lista lucrărilor selectate pentru expoziție: litografii, imprimate (caricaturi cu text) și tipărituri din Colectia Tipărituri și Imprimate.

Caricatura este o reprezentare intenționat amplificată sau deformată, de obicei grotească, prin exagerarea unor trăsături caracteristice ale înfățișării fizice sau ale caracterului unei persoane (chip, trup, caracteristici morale sau psihice), sau a unei situații, având variate modalități de expresie, după țelul pe care îl vizează: șarjă amicală, umoristică, satirică, critică, atragerea atenției.

O caricatură reușită poate avea o țintă directă și poate fi mai elocventă decât multe alte mijloace vizuale sau auditive complexe și/sau sofisticate. Caricatura de calitate esențializează într-o singură formă vizuală ceea ce nu poate fi rostit de numeroase cuvinte sau discursuri întregi.

Prin desenul satiric se poate realiza ceva unic, prin talentul de a se extrage extraordinarul din banal și să se impresioneze prin simplitate inteligentă. Pentru caricatură se vrea o puternică înțelegere către simțul umorului și de a se dovedi că nimic nu este mai hilar decât realitatea.

Expoziția se va dori una înzestrată cu nostime profunzimi, pe care desenatorii le-au abordat cu o amuzantă seriozitate.

Ortanta Constantin,

Secția Patrimoniu și Evidență Centralizată