CAPRICIILE MODEI ÎN BUCUREŞTII SECOLULUI AL XIX-LEA