arhitectura interbelică în bucureşti
Expoziţia „Arhitectura interbelică în Bucureşti” Fotografii din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti şi a Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. Expoziţia va fi deschisă în perioada 15 ianuarie – 31 martie 1918 - 1944 a fost perioada cu cea mai mare varietate de orientări și căutări stilistice, Bucureştiul cunoscând o intensă activitate în ce priveşte construcţiile. Odată cu răspândirea stilului internaţional modernist în ţările europene acesta a fost adoptat pe scara largă şi în Bucureşti. Au apărut blocurile moderniste alături de casele cu arhitectură în stil neoromânesc. În acest context se trece prin diferite faze: de la arheologia decorativă spre semnificațiile profunde ale arhitecturii populare, creându-se străzi sau zone întregi unde aceasta nouă arhitectura domina. Expoziţia „Arhitectura interbelică in Bucureşti” este o călătorie în imagini, o întâlnire cu cele mai importante creaţii ale arhitecţilor Ion Mincu, Marcel Iancu, Horia Creangă, Duiliu Marcu, Petre Antonescu, George Matei Cantacuzino, Octav Doicescu