Apel la proiecte - anul 2015

​Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apelul de proiecte începând cu 15 octombrie 2015.

Termenul limită pentru transmiterea / depunerea propunerilor de proiecte este 15 noiembrie 2015, orele 24:00.

Muzeul Municipiului Bucureşti invită artişti sau grupuri de artişti (muzicieni, pictori, graficieni, sculptori, fotografi, actori, performeri), arhitecţi, urbanişti, asociaţii şi fundaţii, instituţii, să contribuie cu propuneri de expoziţii, proiecte şi programe pentru a fi incluse în programul MMB pentru perioada ianuarie ‐ decembrie 2016. Toate tipurile de proiecte au ca subiect Bucureştiul, viata în oraş, antropologie, personalităţi şi personaje în strânsă legătură cu specificul spaţiului propus pentru desfăşurare. Spaţiile pentru care se lansează prezentul apel de proiecte sunt: Palatul Suţu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul CI şi CC Nottara, Muzeul Victor Babeş, Muzeul Frederik Stork, Muzeul Ligia şi Pompiliu Macovei, Palatul Voievodal Curtea Veche, Casa Filipescu-Cesianu şi GAMB. Proiectele trebuie să corespundă specificului muzeului ori a casei memoriale pentru care se fac propunerile şi pot include mai multe spaţii. Proiectele pot include şi alte spaţii şi pot fi parte a unor programe mai ample.

Activităţile nu vor pune în pericol patrimoniul muzeal prin niciun fel de intervenţie fizică, mecanică ori acustică asupra incintelor. Propunerile trebuie să conţină dosarul de expoziţie sau stagiune în care sunt specificate toate elementele constitutive ale proiectului: artişti sau grupuri de artişti (muzicieni, pictori, graficieni, sculptori, fotografi, actori, performeri), arhitecţi, urbanişti, asociaţii şi fundaţii, instituţii cu cv-ul acestora, portofolii, acorduri de parteneriat etc. Proiectele nu trebuie să aducă atingere imaginii Muzeul Municipiului Bucureşti, partenerilor acestuia, drepturilor omului, să conţină elemente discriminatorii.

Propunerile vor conţine obligatoriu: argumentaţia necesităţii proiectului, dosarul mai sus menţionat, perioada propusă, locaţia, timpul necesar organizării, specificaţiile tehnice necesare organizării, numărul şi numele membrilor echipei, responsabilul de proiect, impactul proiectului, orice alte detalii considerate necesare cât şi disponibilitatea completării cu date solicitate de către Muzeul Municipiului Bucureşti. Dosarele care nu vor cuprinde detaliile de mai sus vor fi respinse fără a acorda motivaţii suplimentare.

Proiectele propuse vor fi supuse atenţiei Consiliului Ştiinţific care va propune Consiliului de Administraţie proiectele selectate pentru a fi puse în practică în programul expoziţional şi de activităţi ale anului 2016.

Apelul la proiecte NU este un program de finanţare, proiectele propuse vor fi desfăşurate pe cheltuiala entiăţtii care solicită spaţiul de desfăşurare.

Propunerile vor fi transmise la adresa relaţii.publice@muzeulbucurestiului.ro sau Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2, Sector 3, Bucureşti, personal sau prin poştă până la 15 noiembrie 2015.