APEL DE PROIECTE- MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI 2016

Muzeul Municipiului București deschide începând cu data de 22 septembrie 2016 apelul de proiecte culturale pentru perioada ianuarie-decembrie 2017. Propunerile de proiect sunt așteptate până în ziua  de vineri, 21 octombrie 2016.

Artiști, arhitecți, urbaniști, antropologi, curatori, specialiști în domenii conexe educației și culturii sunt invitați să propună activități culturale – expoziții, ateliere, concerte etc. – care să fie găzduite de spațiile Muzeului Municipiului București. Propunerile pot fi realizate și ca parte dintr-un proiect extins, în parteneriat cu alte instituții cu profil cultural.

Prin acest apel de proiecte, muzeul își propune, pe de-o parte, să valorifice elementele de patrimoniu aflate în administrare, pentru a prezenta publicului o ofertă culturală diversă și actualizată, iar, pe de altă parte, să ofere organizațiilor cu profil cultural-educativ, sau artiștilor și experților independenți, spații de desfășurare a activităților.

Muzeele și casele memoriale din structura MMB deschise propunerilor de proiecte culturale pentru anul 2017 sunt:

Spații pentru activități expoziționale și activități în aer liber:

- Palatul Suțu – holul central, gardul, curtea;

- Casa Filipescu - Cesianu: Lapidarium, curte, mansardă;

- Muzeul Nicolae Minovici: curtea, sala de conferințe;

Spații pentru activități educative, de valorificare a spațiului sau a patrimoniului muzeal:

- Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu - Storck;

- Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei;

- Muzeul Theodor Aman;

- Muzeul George Severeanu;

- Muzeul Victor Babeș;

Tema proiectelor trebuie să fie în legătură cât mai strânsă cu specificul muzeelor pentru care sunt propuse, cu personalitățile legate de istoricul clădirilor și cu obiectele pe care acestea le expun.

Propunerea de proiect trebuie să conțină: argumentația proiectului, obiectivele, publicul țintă, locația propusă, perioada de desfășurare, lista de activități, impactul estimat, specificaţiile tehnice, materialele utilizate, bugetul proiectului, responsabilul de proiect şi membrii echipei (cu CV-urile atașate), alături de lista partenerilor (dacă este cazul).

 

Organizația care propune proiectul are datoria de a asigura resursele necesare implementării proiectului, apelul de proiecte al MMB nefiind un program de finanțare. Muzeul poate contribui, în limita resurselor disponibile, cu sprijin în ceea ce privește resursele umane şi materialele de lucru, precum și cu suport de natură tehnică sau documentară.

Redactare: Întinderea ideală a documentului este între 3 și 5 pagini, TNR 12, spațiere 1,5. La acest document se pot atașa anexe de imagini şi alte documente relevante.

Proiectul trebuie să aibă în vedere respectarea normelor de conservare aferente obiectelor de patrimoniu ale muzeului, programul de funcționare specific locației, precum și regulamentul de funcționare al muzeului, afișat pe site-ul instituției. Activitățile propuse nu trebuie să aducă, în niciun fel, atingeri imaginii Muzeului Municipiului București, partenerilor acestuia, drepturilor omului, sau să conţină elemente cu caracter ofensator sau ilegal (elemente rasiste, discriminatorii, pornografice etc). Proiectele vor avea scop cultural-educativ și non-comercial.

Propunerile pot fi transmise online la adresa relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro, prin poștă, la adresa Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2, Sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse în format tipărit la Palatul Suțu, sediul central al Muzeului Municipiului București. Ultima zi în care sunt acceptate propunerile este  21 octombrie 2016.

Proiectele propuse vor fi supuse atenţiei Consiliului Ştiinţific, urmând a fi înaintate către Consiliul de Administraţie doar proiectele selectate pentru a fi puse în practică în programul expoziţional şi de activităţi al anului 2017. Lista proiectelor acceptate va fi anunțată în secțiunea „Anunțuri” a site-ului muzeului (www.muzeulbucurestiului.ro) până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Pentru informații suplimentare:  relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro

Tel: 0372.892.980 - Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte culturale